RODO nie zapobiegnie podglądaniu

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 20 sierpnia 2018
kamera - telewizja przemysłowa
Pytanie:  Czy RODO może ochronić osobę fizyczną przed podglądaniem w tym nielegalnym nagrywaniem kamerą przez sąsiada?
Odpowiedź: 

Nie. Przepisy RODO nie mają zastosowania w przypadkach podglądania osoby fizycznej w sferze prywatnej. Należy jednak rozważyć skierowanie sprawy na drogę karną lub cywilną.

RODO nie dotyczy spraw osobistych

Nowe przepisy RODO nie mają zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze (art. 2 ust. 2 lit. c RODO). W przedstawionej sytuacji, która ma typowo prywatny charakter, rozwiązania ochronne przewidziane w RODO nie mogą więc znaleźć zastosowania.

Lepszym rozwiązaniem postępowanie karne …

W ocenie autora zachowanie sąsiadów może natomiast nosić znamiona przestępstwa:

  • bezprawnego uzyskania informacji - kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 267 § 3 Kodeksu karnego), - na wniosek
  • zniesławienia - kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 212 § 1 Kodeksu karnego) - osk pryw
  • stalkingu - kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 190a § 1 Kodeksu karnego).

Warto dodać, że przestępstwo bezprawnego uzyskania informacji i stalkingu są ścigane na wniosek, zaś zniesławienie wymaga złożenia prywatnego aktu oskarżenia. W pierwszym przypadku należy złożyć wniosek o ściganie do właściwej prokuratury lub na policji, natomiast w drugim - prywatny akt oskarżenia do sądu (wydziału karnego) albo skargę na policji.

… lub cywilne

To nie wszystko. Istnieje również możliwość pozwania sąsiada o naruszenie dóbr osobistych, a mianowicie prawa do prywatności. Pozew wytacza się przed właściwym sądem okręgowym (wydziałem cywilnym). Można w nim żądać zaprzestania bezprawnych działań, usunięcia skutków naruszenia (np. opublikowania przeprosin), a także zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę, odszkodowania za wyrządzoną szkodę lub przekazania środków na wskazany cel społeczny (art. 23, art. 24 Kodeksu cywilnego).

Podstawa prawna: 
Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego, redaktor licznych publikacji

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel