Banki uważają, że są gotowe na RODO

Dodano: 15 grudnia 2017
Banki uważają, że są gotowe na RODO

Aż 3 na 4 przedstawicieli polskiego sektora bankowego biorących udział w najnowszym badaniu Linux Polska uważa stopień przygotowania swojej instytucji na moment obowiązywania RODO jako dobry albo bardzo dobry.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Linux Polska w listopadzie tego roku, 57% przedstawicieli polskiego sektora finansowego ocenia stopień przygotowania swojej instytucji do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako dobry, a 17% jako bardzo dobry. Oznacza to, że niemal 3 na 4 przedstawicieli branży uważa, że prace związane z przygotowaniem do nowego prawa przebiegają w sposób planowy. Jednak w większości przypadków prace te nadal trwają – jedynie 13% respondentów przyznało, że prace zostały całkowicie ukończone. Pozostałe 87% odpowiedziało, że wdrożenie zmian nadal trwa.

Respondenci wskazali na wyzwania związane wprowadzeniem RODO, takie jak niejasności dotyczące ostatecznego kształtu przepisów (54% pytanych). Z drugiej strony sektor finansowy, dostrzega również możliwe pozytywne skutki wprowadzenia nowego prawa. Prawie 83% ankietowanych jest zdania, że RODO zwiększy zaufanie klientów do banków.

Linux Polska zapytał przedstawicieli sektora bankowego również o to, kto w reprezentowanych przez nich instytucjach odpowiada za przygotowania do nowych regulacji. W ponad jednej trzeciej przypadków (35%) jest to zarząd lub wyznaczony członek zarządu, co może świadczyć o tym, że banki traktują tę kwestię w sposób strategiczny. Jednak w prace włączone są także działy prawne i zespoły IT (odpowiednio 32 i 27% ankietowanych), co wskazuje na to, że firmy podchodzą w sposób kompleksowy do wprowadzenia nowych zasad dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych.

Jakie wyzwania stoją przed bankami w związku z RODO

Jako wymóg, który jest największym wyzwaniem dla instytucji finansowych, ankietowani wskazali ograniczenie przechowywania danych (33%). Na drugim miejscu (prawie 28%) znalazło się ograniczenie celu wykorzystania danych. Nieco ponad co piąty ankietowany wymienił obowiązek powiadomienia konsumentów o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych w ciągu 72 godzin od wykrycia takiego zdarzenia. Ostatnie miejsce, z 16,6% wskazań zajmuje minimalizacja gromadzonych danych.

Jeśli chodzi o największe trudności związane z przygotowaniem firmy na moment obowiązywania RODO, pierwsze miejsce bezsprzecznie zajmują wątpliwości związane z ostatecznym kształtem przepisów, na co zwróciło uwagę aż 54% ankietowanych. Wskazanie takiej odpowiedzi po pierwsze może wynikać z tego, że każde państwo członkowskie UE ma pewien zakres swobody, co do szczegółowego kształtu, w jakim przepisy zostaną wprowadzone. Po drugie, to jak w praktyce będzie wyglądać kwestia nakładania ewentualnych kar finansowych za nieprzestrzeganie nowego prawa, będzie dopiero wiadome po pierwszych wyrokach sądów w podobnych sprawach. Drugie miejsce na liście (27%) zajęły duże nakłady finansowe potrzebne do przygotowania firmy na obowiązywanie RODO.

Osoby, które wzięły udział w badaniu, jednomyślnie przyznały, że przepisy RODO skłoniły reprezentowane przez nie instytucje do zwiększenia wydatków na bezpieczeństwo IT, z czego w prawie jednej trzeciej przypadków w znacznym stopniu. Co więcej, aż 9 na 10 instytucji z sektora bankowego planuje wdrożyć dodatkowe rozwiązania wspierające bezpieczeństwo danych klientów. Jak pokazują wyniki badania Linux Polska, prawie połowa instytucji zaangażuje do pomocy firmę zewnętrzną, by przygotować stosowaną dotychczas infrastrukturę IT na obowiązywanie RODO.

Źródło:

Linux Polska

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel