Czy trzeba podpisać umowę powierzenia z firmą zewnętrzną, która będzie prowadzić szkolenie

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Dodano: 5 kwietnia 2017
Dokument archiwalny
Czy trzeba podpisać umowę powierzenia z firmą zewnętrzną, która będzie prowadzić szkolenie
Pytanie:  Jednostka pomocy społecznej organizuje szkolenie dla swoich podopiecznych. Szkolenie będzie prowadzić firma zewnętrzna. Będzie ona miała dostęp do listy obecności uczestników, która powstanie w trakcie szkolenia. Uczestnicy mogą także sami przekazać jej informacje na swój temat. Czy w umowie z tą firmą należy zawrzeć postanowienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia? Czy wystarczy zapis o zachowaniu przez firmę poufności danych uzyskanych w trakcie szkolenia i ich należytego zabezpieczenia?
Odpowiedź: 

Jednostka pomocy społecznej – jako organizator szkolenia – nie przekazuje firmie szkolącej danych osobowych uczestników szkolenia, dlatego nie ma potrzeby powierzania przez organizatora szkolenia podmiotowi prowadzącemu szkolenie jakichkolwiek danych osobowych.

Firma, która prowadzi szkolenie, generalnie nie potrzebuje żadnych danych osobowych, aby je zrealizować. W związku z tym nie trzeba powierzać jej tych danych do przetwarzania. Jeżeli firma zbiera od uczestników szkolenia listę obecności, to uczestnicy sami podają jej swoje dane i w tym zakresie prowadzący szkolenie jest administratorem ich danych osobowych.

Podczas szkolenia może dojść do przekazania przez uczestników zarówno swoich danych osobowych, jak i np. danych ich podopiecznych czy osób trzecich. Także wówczas dane te są pozyskiwane bezpośrednio przez podmiot prowadzący szkolenie od uczestnika szkolenia bez udziału organizatora. Także i w tej sytuacji nie ma potrzeby zawierania z podmiotem prowadzącym szkolenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, organizator szkolenia nie udostępnia bowiem firmie zewnętrznej danych osobowych.

Uwaga

W umowie z podmiotem prowadzącym szkolenie warto zawrzeć obowiązek zachowania przez niego w poufności wszelkich informacji uzyskanych zarówno od organizatora szkolenia, jak i od uczestników szkolenia. Nie jest to jednak zagadnienie ściśle związane z ochroną danych osobowych, a zwykła klauzula zachowania poufności.

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Radca prawny, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla producentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących w branży usługowej i w sektorze energetycznym.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel