Czy od kandydatów do pracy można wymagać zaświadczenia o niekaralności

Piotr Glen

Autor: Piotr Glen

Dodano: 8 września 2017
Dokument archiwalny
Czy od kandydatów do pracy można wymagać zaświadczenia o niekaralności
Pytanie:  Prowadzimy rekrutację na stanowisko, które wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Chcielibyśmy uzyskać potwierdzenie, że nowy pracownik zatrudniony na tym stanowisku nie był wcześniej karany. Czy możemy wymagać od kandydata do pracy, aby przedstawił zaświadczenie o niekaralności?
Odpowiedź: 

Jeżeli przepisy szczególne, regulujące działalność Państwa podmiotu, zobowiązują pracownika do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, mogą Państwo takiego zaświadczenia od kandydata wymagać. Takimi przepisami szczególnymi są np. Karta Nauczyciela czy ustawa o pracownikach samorządowych.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Zaświadczenie o niekaralności będzie więc z tej kategorii danych wrażliwych, szczególnie chronionych.

Kiedy można zbierać dane o niekaralności

Przetwarzanie danych wrażliwych (w tym danych na temat karalności) jest dopuszczalne, jeżeli między innymi przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony, a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

W związku z tym, jeżeli z przepisów szczegółowych określonych ustaw wynika obowiązek przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, to jedynie wtedy można od kandydatów takowego wymagać. Ma to miejsce na przykład w Karcie Nauczyciela, ustawie o pracownikach samorządowych, przepisach dotyczących różnego rodzaju służb. Zaświadczenia o niekaralności można także wymagać od powołanego administratora bezpieczeństwa informacji zgodnie z art. 36a ust. 5 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
Piotr Glen

Autor: Piotr Glen

doświadczony administrator bezpieczeństwa informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji, trener i audytor

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel