NIK: Zasady korzystania z monitoringu w szkołach trzeba uregulować

Dodano: 14 marca 2017
NIK: Zasady korzystania z monitoringu w szkołach trzeba uregulować

Stosowanie kamer monitoringu wizyjnego pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo w szkołach – stwierdza Najwyższa Izba Kontroli. Jednak w związku z tym, że nie ma przepisów, które regulują jego stosowanie, szkoły wykorzystują go w dowolny sposób – zwłaszcza w kwestii rozmieszczenia kamer czy czasu przechowywania nagrań.

Monitoring wizyjny jest coraz powszechniej wykorzystywany, zwłaszcza w szkołach. Wciąż nie ma jednak ustawowej regulacji, która określałaby zasady stosowania tego narzędzia. Z ostatniej kontroli NIK przeprowadzonej w szkołach wynika, że w związku z tym szkoły w dowolny sposób korzystają z tego narzędzia i nie wypełniają obowiązków związanych z ochroną danych osobowych pozyskanych za pomocą monitoringu.

Kontrolerzy NIK stwierdzili, że dyrektorzy szkół nie realizowali obowiązku zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych do rejestracji zbioru danych osobowych z monitoringu wizyjnego. Spośród 18 szkół, które miały taki obowiązek, jedynie dwie dokonały zgłoszenia zbioru przed rozpoczęciem kontroli NIK. Zdaniem dyrektorów szkół wynikało to z braku przepisów, które jednoznacznie wskazywałyby, że zbiór z monitoringu wizyjnego, to zbiór danych osobowych, do którego stosuje się przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Mając na uwadze powszechność występowania nieprawidłowości dotyczących zbioru z monitoringu jako zbioru danych osobowych oraz grożących z tego tytułu sankcji określonych w ustawie, Prezes NIK w liście skierowanym do organów prowadzących szkoły, zwrócił się o weryfikację wypełnienia przez dyrektorów szkół obowiązków nałożonych przez ustawę o ochronie danych osobowych. W szczególności dotyczących zgłoszenia do rejestracji GIODO zbioru danych osobowych z monitoringu oraz zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych (zgodnie z art. 36 i 40 ustawy o ochronie danych osobowych).

Źródło:

NIK

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel