Ministerstwo Cyfryzacji w Brukseli o rozporządzeniu ePrivacy

Dodano: 12 października 2017
Ministerstwo Cyfryzacji w Brukseli o rozporządzeniu ePrivacy

W Stałym Przedstawicielstwie Polski w Brukseli odbyły się konsultacje dotyczące unijnego projektu rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (ePrivacy).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji społecznych, biznesu, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, prezydencji estońskiej, nadchodzącej prezydencji bułgarskiej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Podczas spotaknia dyskutowano o możliwych do przewidzenia skutkach proponowanych przez Komisję Europejską przepisów dotyczących ochrony prywatności w sieci.

Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji zaprezentowali stanowisko polskiego rządu w sprawie projektu ePrivacy, dostrzegając konieczność unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony prywatności w łączności elektronicznej. Minister Krzysztof Szubert podkreślił, że konieczne jest wyważenie interesów przedsiębiorców z prawami użytkowników końcowych, a w szczególności osób fizycznych, których dane są przetwarzane. W związku z tym należy zmierzać do zapewnienia najwyższego możliwego poziomu ochrony danych telekomunikacyjnych bez narażenia biznesu na niepotrzebne koszty i utrudnienia w rozwoju usług.

Z uwagi na to, że kwestie rozporządzenia ePrivacy przenikają się z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), przedstawiono także kwestię procedowanego obecnie w Polsce pakietu zmian legislacyjnych wdrażających RODO. Ważną kwestią, podniesioną na spotkaniu był temat wzajemnej relacji ePrivacy i RODO, problem terminu wejścia w życie rozporządzenia ePrivacy – 25 maja 2018 r., który wydaje się zbyt krótki, aby umożliwić wdrożenie nowej regulacji przez państwa członkowskie.

Przedstawiciele biznesu zwrócili uwagę na negatywny wpływ projektowanych regulacji na obecne modele biznesowe oparte na reklamach targetowanych, gwarantujących bezpłatny dostęp do treści w Internecie. Próbowano odczarować obraz tzw. ciasteczek, wskazując, iż wiele plików cookies niesie za sobą korzyści, służąc przedsiębiorcom do ulepszania swoich usług z korzyścią dla użytkowników.

Organizacje społeczne zajmujące się ochroną prywatności pozytywnie oceniły proponowany projekt ePrivacy, wskazując, że rozwój nowych technologii i nowych form łączności oraz interoperacyjność sprawiają, że rośnie potrzeba zdefiniowania jasnych i konkretnych standardów ochrony poufności komunikacji, a w szczególności zagwarantowania użytkownikom możliwości wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie ich danych.

Źródło:

Ministerstwo Cyfryzacji

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel