Baza danych pozyskanych z powszechnie dostępnych źródeł – czy można ją sprzedać

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Dodano: 28 lutego 2018
Dokument archiwalny
Baza danych pozyskanych z powszechnie dostępnych źródeł - czy można ją sprzedać
Pytanie:  Pozyskujemy dane firm (m.in. sklepów spożywczych, drogerii) z powszechnie dostępnych źródeł, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, takie jak np. nazwa firmy, adres, NIP, numer telefonu. Takie bazy udostępniamy podmiotom trzecim, które wykorzystują je w celu marketingu własnych produktów i usług. Czy musimy pozyskać zgodę na zbieranie takich danych?
Odpowiedź: 

Możliwość sprzedaży bazy danych pozyskanych z powszechnie dostępnych źródeł podmiotowi trzeciemu jest wątpliwa, w sytuacji gdy podmiot, który zebrał dane, nie ma zgody osób, których dane dotyczą, na ich przetwarzanie i sprzedaż. W literaturze podnosi się, że praktyce takiej sprzeciwia się przede wszystkim art. 26 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobiście podzielam zdanie tych komentatorów, którzy twierdzą, że sprzedaż taka jest możliwa, ale nabywca bazy danych musi dopełnić swojego obowiązku informacyjnego z art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

W doktrynie dość zgodnie zauważa się, że ustawa o ochronie danych osobowych nie zabrania pozyskiwania danych osobowych ze źródeł powszechnie dostępnych (ale również wyraźnie na to nie zezwala). Powołując się na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, należy stwierdzić, że dane ze źródeł powszechnie dostępnych można pozyskiwać. Wówczas wystarcza, aby zbierając takie dane, administrator danych wypełnił wymogi opisane szeroko w art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (chodzi o poinformowanie osób o swoim adresie, celu i zakresie zbierania danych, źródle danych itd.).

Jakie źródła można uznać za powszechnie dostępne

Problem tkwi w tym, czy poszczególne strony internetowe (np. portale w rodzaju LinkedIn, Goldenline, Facebook lub podobne im serwisy) to źródła powszechnie dostępne. Aby można było uznać źródło za powszechnie dostępne, GIODO wymaga, by dane były zawarte „w zbiorze danych, z którymi może zapoznać się bez szczególnego nakładu sił i środków nieograniczony krąg podmiotów”. Można przyjąć, że dane z portali podobnych do LinkedIn, Goldenline, Facebook itd. są powszechnie dostępne, bo każdy może, podając dowolny adres e-mail, szybko uzyskać dostęp do ich zawartości. A nie jest to specjalny nakład sił i środków. Bez wątpienia takim źródłem powszechnie dostępnym jest natomiast Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i Krajowy Rejestr Sądowy.

Jak można wykorzystać dane powszechnie dostępne

Z bazy danych pozyskanej z powszechnie dostępnych źródeł można korzystać w ramach tego, na co pozwala art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych. W mojej ocenie art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z ust. 4 pkt 1 tej ustawy pozwala administratorowi danych np. na przetwarzanie tych danych w celu własnego marketingu bezpośredniego. Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach dotyczących rozsyłania niezamówionej informacji handlowej nałożonych ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ponadto podmiot danych (osoba fizyczna, której dane są przetwarzane) ma prawo dostępu do własnych danych i ich poprawiania, ale również – co znacznie bardziej istotne – prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu, jeżeli administrator zamierza wykorzystać dane do celów marketingowych.

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Radca prawny, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla producentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących w branży usługowej i w sektorze energetycznym.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel