UODO przedstawia poradnik dla pracodawców

Dodano: 5 października 2018
Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, żeby wręczyć mu wypowiedzenie?

Urząd Ochrony Danych Osobowych przedstawił kolejny poradnik dotyczący stosowania RODO. Tym razem analizie poddano zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników w zakładach pracy. Sprawdź, jakie treści można znaleźć w poradniku.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją

Jak wskazuje UODO, poradnik zawiera obszerne i kompleksowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas rekrutacji, jak i całego okresu zatrudnienia w różnych jego formach, np. w umowach cywilnoprawnych.

Poradnik wskazuje m.in., jakie dane mogą być żądane od kandydatów do zatrudnienia i już zatrudnionych pracowników. Otóż każdy pracodawca może żądać od osób ubiegających się o zatrudnienie podania jedynie tych danych, do zbierania których uprawniają go przepisy prawa. Zgodnie z regułami przetwarzania danych osobowych danych osobowych nie można pozyskiwać niejako „na zapas” czy „na wszelki wypadek”. Jak wskazano w poradniku, nie jest też dopuszczalne prowadzenie rekrutacji „ślepych” lub „ukrytych”, gdy nie jest wskazane, kto szuka ludzi do pracy.

UODO zaznacza również, że po zakończeniu rekrutacji dane kandydatów należy natychmiast usunąć, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na zainteresowanie przyszłymi rekrutacjami sami kandydaci wyrażą zgodę na dłuższe wykorzystywanie ich danych.

16 konkluzji w poradniku

 1. Pracodawca może żądać od kandydata do pracy podania tylko tych danych, do zbierania których uprawniają go przepisy prawa i które są niezbędne do podjęcia decyzji o zatrudnieniu.
 2. W rekrutacji nie jest dopuszczalne gromadzenie danych osobowych „na zapas” lub „na wszelki wypadek”.
 3. Żądanie od kandydata do pracy zgody na przetwarzanie danych osobowych w większości przypadków nie jest konieczne. Przyjmuje się, że już sama aplikacja w formie życiorysu i/lub listu motywacyjnego stanowi dorozumianą zgodę na przetwarzanie zawartych tam danych kandydata.
 4. Obowiązek ochrony danych osobowych ciąży na każdym administratorze prowadzącym rekrutację, w tym także na agencjach zatrudnienia lub portalach internetowych, działających w imieniu pracodawcy.
 5. Prowadzenie rekrutacji „ślepych” lub „ukrytych” (bez podania, kto rekrutuje) jest niezgodne z prawem.
 6. Pracodawca, prowadząc rekrutację, musi zrealizować obowiązek informacyjny.
 7. Dane osobowe kandydatów do pracy po zakończeniu rekrutacji należy niezwłocznie usunąć, chyba, że kandydat wyraża zgodę, by brać udział w kolejnych naborach.
 8. Nie wolno gromadzić danych o potencjalnych kandydatach na podstawie portali społecznościowych, jak również tworzyć tzw. czarnych list osób ubiegających się o zatrudnienie.
 9. Pracodawca nie powinien wykonywać ani przechowywać kopii dokumentu tożsamości pracownika.
 10. Zdjęcia na identyfikatorach firmowych są dopuszczalne tylko za zgodą pracownika.
 11. Pracodawca nie może pozyskiwać od związku zawodowego danych osobowych wszystkich pracowników, korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy.
 12. Konieczne jest uzyskanie zgody pracownika na przekazanie jego danych osobowych firmie świadczącej usługę na rzecz pracownika z inicjatywy pracodawcy (np. opieka zdrowotna, karnet do klubu sportowego).
 13. Nie wolno monitorować rozmów telefonicznych ani śledzić prywatnej korespondencji e-mail pracowników.
 14. Pracodawcy wolno kontrolować służbową pocztę elektroniczną pracowników, ale musi on ich o tym poinformować.
 15. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie danych biometrycznych (np. linii papilarnych, skanów siatkówki oka itp.) dla celów ewidencji czasu pracy.
 16. Monitorowanie pracowników za pomocą urządzeń lokalizujących (np. GPS) jest dopuszczalne tylko po uprzednim poinformowaniu pracowników na piśmie z określeniem zakresu monitorowania.
Uwaga

Poradnik jest dostępny tutaj>>

Źródło:
 • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel