Konsorcjum wykonawców przy zamówieniach publicznych – czy są oni współadministratorami

Dodano: 18 lipca 2019
696094a6c0abbe77db8bc8c42c51fb977ea77829-xlarge(2)

O udzielenie zamówienia publicznego niejednokrotnie wykonawcy ubiegają się wspólnie np. w ramach konsorcjum. Sprawdź czy w takiej sytuacji dochodzi pomiędzy nimi do współadministrowania danymi.

Możliwa wspólna realizacja zamówienia

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczają możliwość wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne. W celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy mogą wybrać optymalną dla siebie formę prawną – taką, która najlepiej będzie odpowiadała ich interesom. Wspólne wykonanie zamówienia publicznego może opierać się m. in. na umowie konsorcjum. Dopuszczalność zawierania umowy konsorcjum wynika z zasady swobody umów (art. 3531 Kodeksu cywilnego).

Uwaga

Konsorcjum to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy przedsiębiorcami, w której zobowiązują się oni do wspólnego działania celem urzeczywistnienia określonego celu gospodarczego (np. uzyskania i realizacji zamówienia publicznego). Konsorcjum nie podlega żadnemu obowiązkowi rejestrowemu, a jedynym dokumentem potwierdzającym fakt jego istnienia jest umowa podpisana przez uczestników konsorcjum. W umowie strony zobowiązują się do działań i świadczeń zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przyjętego przez konsorcjum.

Konsorcjum nie zawsze oznacza współadministrowanie danymi

Jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni współadministratorami danych osobowych.  W drodze wspólnych uzgodnień współadministratorzy w przejrzysty sposób zobowiązani są określić odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO (art. 26 RODO). Nie w każdym przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego konsorcjanci są współadministratorami danych osobowych. Zależeć to będzie od podziału zadań i obowiązków pomiędzy nimi, czyli od treści łączącej ich umowy konsorcjum i charakteru zamówienia publicznego. Jeśli podmioty te będą wspólnie ustalać cele i sposoby przetwarzania danych osobowych można mówić o współadministrowaniu danymi osobowymi.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel