CV kandydata do zatrudnienia nie musi już zawierać klauzuli przetwarzania danych

Dariusz Skrzyński

Autor: Dariusz Skrzyński

Dodano: 22 czerwca 2018
Rekrutacja pracowników - kontakt z niezatrudnionymi kandydatami
Pytanie:  Czy w nowym stanie prawnym kandydat do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy musi każdorazowo zawrzeć w CV klauzulę przetwarzania danych?
Odpowiedź: 

Nie, ponieważ od 25 maja 2018 r. zgoda może być wyrażona w formie dorozumianej.

Jak było dotychczas

Do dnia 24 maja 2018 r. normą było zamieszczanie na końcu CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych przez potencjalnego pracodawcę. Dotychczas bez tego zapisu pracodawca nie mógł przetwarzać danych wysłanych przez kandydata. Brak możliwości przetwarzania wynikał z tego, że pracownik podawał więcej informacji niż pracodawca mógł gromadzić na etapie rekrutacji pracownika. Można było oczywiście poinformować kandydata o zaistniałej sytuacji i ewentualnie poprosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby innego naboru.

Uwaga

Zgoda na przetwarzanie danych wyrażana jest tylko w celu aplikowania na konkretne stanowisko pracy, chyba, że w jej treści wyraźnie wskazano, że dotyczy przyszłych naborów.

Od 25 maja zgoda w formie dorozumianej

Od 25 maja, zgodnie z RODO, aplikowanie osoby na określone stanowisko sama w sobie stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Nie są już potrzebne klauzule zgody pod CV, gdyż zgoda będzie mogła być też wyrażona w formie „wyraźnego działania potwierdzającego” (art. 4 pkt 11 RODO).

Jeżeli jednak pracodawca będzie chciał zachować CV danej osoby do późniejszych rekrutacji na inne stanowiska, wówczas zgoda kandydata będzie konieczna, przy czym w jej treści powinien znaleźć się zapis dotyczących przyszłych rekrutacji. Jeśli zapisu dotyczącego wykorzystania danych osobowych na potrzeby innych procesów rekrutacyjnych nie ma w treści w klauzuli, wówczas nie jest możliwe rozpatrywanie jego CV pod kątem innego stanowiska. Wtedy jednak pracodawca będzie mógł skontaktować się z kandydatem w celu poinformowania go o możliwości rozpatrzenia jego CV w ramach rekrutacji na inne stanowisko i uzyskać jego odrębną zgodę w tym zakresie. Zgoda może być udzielona np. w pomocą wiadomości e-mail ewentualnie na piśmie w nowym CV.

Dariusz Skrzyński

Autor: Dariusz Skrzyński

Prawnik, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel