Urząd zatrudnia mniej niż 250 osób – czy musi prowadzić rejestr czynności przetwarzania

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 11 kwietnia 2018
Urząd zatrudnia mniej niż 250 osób – czy musi prowadzić rejestr czynności przetwarzania
Pytanie:  Czy urząd gminy lub urząd miasta, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników, musi prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych wymagany przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)? Czy zatrudnianie mniej niż 250 osób jest wystarczającą przesłanką do zwolnienia się z tego obowiązku?
Odpowiedź: 

Jeżeli urząd miasta lub urząd gminy nie przetwarza danych sporadycznie albo przetwarza szczególne kategorie danych bądź przetwarzanie danych może powodować ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, będzie musiał prowadzić rejestr czynności przetwarzania, mimo że zatrudnia mniej niż 250 osób.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) każdy administrator musi prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiada. Ustęp 5 tego artykułu zawiera jednak wyjątek od tej zasady. Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych według RODO nie będą musiały prowadzić podmioty, które zatrudniają mniej niż 250 osób, chyba że:

  • prowadzą przetwarzanie danych, które może powodować ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych,
  • przetwarzanie, które prowadzą, nie ma charakteru sporadycznego, lub
  • przetwarzanie obejmuje szczególne kategorie danych osobowych (art. 9 RODO) lub dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa (art. 10 RODO).

Nawet jeżeli urząd gminy lub urząd miasta zatrudnia mniej niż 250 osób, dopiero jeśli nie będzie spełniał wymienionych warunków, nie będzie musiał prowadzić rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli więc urząd nie przetwarza danych sporadycznie lub przetwarza szczególne kategorie danych bądź przetwarzanie danych może powodować ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, będzie musiał prowadzić rejestr czynności przetwarzania. Po przeanalizowaniu tych wszystkich czynników należy podjąć decyzję o prowadzeniu bądź nie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody » 


Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel