RPO: TVP złamała przepisy o ochronie danych osobowych

Dodano: 10 stycznia 2017
RPO: TVP złamała przepisy o ochronie danych osobowych

Podczas retransmisji procesu TVP Info ujawniła wrażliwe dane osobowe jednego ze świadków. Sprawą z urzędu zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich.

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu 3 stycznia 2017 r. rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylman, przeciwko Adamowi Z. Rzecznik Praw Obywatelskich z informacji medialnych dowiedział się o sytuacji, jaka miała miejsce podczas retransmisji rozprawy przez stację telewizyjną TVP Info. Z dostępnych informacji wynika, że mimo braku zgody sądu na bezpośrednią transmisję z rozprawy, niektóre stacje telewizyjne nadawały przekaz z pewnym opóźnieniem. Sąd wyraził bowiem zgodę na rejestrację procesu. Pomimo tego opóźnienia, stacja TVP Info nie wygłuszyła danych osobowych, w tym danych wrażliwych osób, które pojawiły się w odczytywanych podczas rozprawy pełnych wyjaśnieniach oskarżonego.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, mogło dojść w związku z tym do naruszenia dóbr osobistych osób, których dane zostały ujawnione, ich prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, chronionych na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. RPO przywołuje także przepisy Prawa prasowego, zgodnie z którymi:

„Nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę”.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z prośbą o dodatkowe informacje w sprawie. Skierował też pismo do prezesa zarządu TVP S.A. z prośbą o informacje o podjętych działaniach, które mają na celu usunięcie powstałych szkód, a także przeciwdziałanie takim zdarzeniom w przyszłości. Rzecznik przypomina też, że osobom, których dane zostały ujawnione, przysługują odpowiednie środki prawne – powództwo do sądu cywilnego w sprawie o ochronę dóbr osobistych. Mogą z nich skorzystać w trybie indywidualnym.

Źródło:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody » 


Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel