KE: Co zrobić, żeby przygotować się do RODO

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 25 stycznia 2018
KE: Co zrobić, żeby przygotować się do RODO

Komisja Europejska opublikowała wytyczne w sprawie przygotowania do nowych unijnych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).

W swoich wytycznych KE przypomina, jakie zasady wprowadzi RODO, podsumowuje już podjęte prace przygotowawcze i wskazuje, co jeszcze muszą zrobić zarówno Komisja Europejska, krajowe organy ochrony danych, jak i krajowe administracje, aby pomyślnie zakończyć przygotowania do RODO. Wytyczne mają ułatwić bezpośrednie i płynne stosowanie zasad ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. (wówczas RODO zacznie być stosowane).

Jakie działania trzeba podjąć

Wprawdzie RODO wprowadza jednolite zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej, jednak państwa członkowskie muszą m.in. wprowadzić zmiany w swoich wewnętrznych przepisach, żeby były zgodne z nowymi unijnymi regulacjami. Wśród zadań, jakie stoją przed państwami członkowskimi, Komisja Europejska wymienia sfinalizowanie dostosowania krajowych przepisów do RODO i uchwalenie nowych regulacji, które m.in. ustanowią nowe organy ochrony danych. Komisja wskazuje też, że państwa członkowskie powinny zapewnić organom ochrony danych niezbędne zasoby finansowe i ludzkie.

Organy ochrony danych powinny zaś podjąć działania, aby ustanowić Europejską Radę Ochrony Danych. Muszą także prowadzić działania informacyjne zwłaszcza wobec obywateli i małych i średnich przedsiębiorstw.

Firmy, administracja publiczna i inne podmioty przetwarzające dane osobowe powinny natomiast przygotowywać się do nowych unijnych przepisów. Muszą przeanalizować, jakie dane posiadają oraz w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej je przetwarzają. Powinny także zweryfikować zgodność umów powierzenia czy procesy międzynarodowego przekazywania danych z RODO. Ich zadaniem jest także ocena, czy powinny wyznaczyć inspektora ochrony danych. Zdaniem Komisji Europejskiej w te działania powinna być zaangażowana najwyższa kadra zarządzająca.

Co planuje Komisja Europejska

Komisja Europejska zamierza w dalszym ciągu współpracować z państwami członkowskimi w kwestii przygotowania do nowych przepisów, a po 25 maja będzie monitorować stosowanie RODO. Komisja ma zamiar wspierać organy ochrony danych w pracach w ramach Grupy Roboczej Art. 29 i jej przekształceniu w Europejską Radę Ochrony Danych.

Komisja Europejska poinformowała też, że przeznaczy 1,7 mln euro na potrzeby organów ochrony danych i szkolenia specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych. Dodatkowe 2 mln euro zostaną przekazane na wspieranie organów krajowych w działaniach ukierunkowanych na przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie.

Komisja Europejska uruchomiła również narzędzie internetowe, które ma pomóc obywatelom, przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP i innym organizacjom w spełnieniu i skorzystaniu z nowych zasad ochrony danych.

Źródło:

Komisja Europejska

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody » 


Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel