Wybory samorządowe 2018: KBW i samorządy nie powinny zawierać umów powierzenia

Dodano: 24 września 2018
Umowa kontraktowa

Jak wskazuje Prezes UODO, dr Edyta Bielak-Jomaa zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych pomiędzy Krajowym Biurem Wyborczym a samorządami jest niewłaściwą praktyką. Podmioty te są bowiem odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

KBW i samorządy jako współadministratorzy

W piśmie do Państwowej Komisji Wyborczej Prezes UODO wskazał, że zarówno zadania Krajowego Biura Wyborczego, jak i jednostek samorządu terytorialnego związane z obsługą wyborów zostały uregulowane w przepisach Kodeksu wyborczego. Wykonując te zadania, wskazane podmioty posiadają status administratorów danych osobowych. Zaś współdziałając w celu realizacji zadań związanych z obsługą i techniczno-materialnymi warunkami prac komisji wyborczych wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w tym celu, w związku z czym należy uznać ich za współadministratorów.

Umowa? Tak, ale nie powierzenie przetwarzania danych

W związku z powyższym Prezes UODO podkreśla, że nie jest prawidłowym rozwiązaniem zawieranie pomiędzy tymi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych. Każdy z ww. podmiotów przetwarza bowiem dane osobowe we własnym imieniu. Tymczasem zawarcie umowy powierzenia skutkuje powierzeniem realizacji własnego celu innemu podmiotowi, który będzie odpowiedzialny za przetwarzanie danych wyłącznie w zakresie wskazanym w umowie.

W konsekwencjiwzajemne relacje między KBW a jednostkami samorządu terytorialnego (w zakresie nieuregulowanym w Kodeksie wyborczym) powinny być określone z wykorzystaniem innych instrumentów prawnych, w szczególności porozumień lub umów pomiędzy uprawnionymi podmiotami. Instrumenty te mogą precyzować m.in. zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Uwaga

UODO prezentuje poradnik wyborczy, w którym można znaleźć informacje przydatne dla podmiotów zaangażowanych w proces wyborczy.

Źródło:
  • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Michał Kowalski (opracowanie)

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel