Jaka będzie przyszłość GIODO

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 1 lutego 2017
Jaka będzie przyszłość GIODO

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że w kwietniu tego roku przedstawi projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Jednak wiemy już, że nowa ustawa w dużej części będzie odnosiła się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Podczas konferencji poświęconej obchodom XI Dnia Ochrony Danych Osobowych organizowanych przez GIODO dr Maciej Kawecki, doradca ministra w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji przybliżył niektóre aspekty, które ureguluje nowa ustawa o ochronie danych osobowych.

Jej zmiana jest związana z wejściem w życie unijnej reformy ochrony danych osobowych – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Wprawdzie będzie ono bezpośrednio stosowane przez wszystkie państwa Unii Europejskiej w kształcie, w jakim zostało przyjęte przez instytucje unijne, ale pozostawia państwom członkowskim swobodę uregulowania kilku kwestii. Regulacje krajowe mają ograniczać się jednak do tego, co zapewni skuteczne stosowanie rozporządzenia.

Prostsze postępowanie przed organem nadzorczym

Jedną z takich regulacji są przepisy dotyczące organów nadzorczych (w Polsce – GIODO). „Bez sprawnie działającego organu egzekwującego ochronę naszych danych osobowych, stosowanie  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych będzie tylko „na papierze” na czym stracą wszyscy: zarówno osoby, których prawa powinny być chronione, jak i przedsiębiorcy” – podkreślił w swoim wystąpieniu dr Maciej Kawecki.

Aby osiągnąć ten cel, Ministerstwo Cyfryzacji planuje odformalizować procedurę postępowania w sprawach ochrony danych osobowych przed organem nadzorczym. Resort, przy współpracy z GIODO, chce wdrożyć takie metody postępowania organu, które zapewnią bardziej elastyczne i szybkie reagowanie na wszelkie incydenty naruszenia ochrony danych osobowych.

Rada ds. Ochrony Danych Osobowych wesprze GIODO

Ministerstwo Cyfryzacji rozważa również powołanie kadencyjnej Rady ds. Ochrony Danych Osobowych, która działałby przy GIODO. Aktualnie powoływanych jest wiele ciał doradczych dla organu, ale nie ma jasnych, ustawowych kryteriów wyboru ich członków. Rada ds. Ochrony Danych Osobowych miałaby działać na wzór ciał doradczych powoływanych w organach administracji rządowej.

Wspierałaby ona GIODO w bardzo szerokich, podejmowanych przez niego w przyszłości działaniach i byłaby forum kształtowania polityki ochrony danych osobowych oraz wymiany najnowszych doświadczeń z różnych dziedzin życia społecznego, związanych z ochroną danych osobowych. Na skład Rady miałyby mieć wpływ takie organy jak np. Rzecznik Praw Obywatelskich czy Rzecznik Praw Dziecka.

Organ nadzorczy sam ustali swój statut

Dr Maciej Kawecki podkreślił też, że należy tak ukształtować pozycję ustrojową organu, aby zapewniła mu funkcjonowanie w bieżącej przestrzeni publicznej, w tym zapewniając jego czynny udział w dyskusji publicznej. W tym celu organ zyskałby uprawnienie do samodzielnego kształtowania swojej wewnętrznej struktury organizacyjnej, poprzez samodzielne nadawanie sobie statutu.

Ministerstwo Cyfryzacji planuje też zwiększyć liczbę zastępców GIODO. Poza tym, ze względu na to, że organ nadzorczy będzie miał nowe obowiązki, a znaczenie ochrony danych osobowych w życiu społecznym wzrasta, jednym z ustawowych wymogów wobec organu nadzorczego będzie posiadanie wieloletniego, zróżnicowanego doświadczenia w obszarze ochrony danych osobowych.

Organ nadzorczy będzie musiał przestrzegać tajemnicy ustawowej

Dr Kawecki poruszył też jeszcze jeden ważny problem: „dzisiaj pracownicy Biura GIODO mając dostęp do ogromnego zakresu informacji w tym objętych często tajemnicą przedsiębiorstwa (np. kody źródłowe, know–how), nie są jednocześnie związani formalną tajemnicą ustawową na wzór wprowadzonych do innych ustaw sektorowych (np. art. 71 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów)”. Dlatego resort planuje wprowadzić taką tajemnicę wprost do ustawy.

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel