Przedszkole może żądać informacji o obowiązkowym szczepieniu dziecka

Dodano: 25 września 2019
c3a3f7dddbaad6f896fb39228c3e2c3c2a65f12e-xlarge(1)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w niedawnym wyroku orzekł, że dopuszczalne jest wprowadzenie dodatkowych punktów dla dziecka, które zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Interesujący jest tu wątek ochrony danych osobowych. WSA uznał bowiem, że przetwarzanie danych osobowych w związku ze stosowaniem takiego kryterium znajduje podstawę prawną. Szczegóły poniżej.

Kontrowersyjna uchwała Rady Miasta

Dlaczego sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? Otóż Rada Miasta Częstochowa w wydanej uchwale postanowiła przyznać, podczas rekrutacji do publicznego przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 20 punktów "dziecku poddanemu obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecku, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego", po przedstawieniu oświadczenia o odbyciu obowiązkowych szczepień lub długotrwałym odroczeniu. Wojewoda Śląski stwierdził jednak nieważność tej uchwały. Wskazał przy tym na wynikający z art. 9 ust. 1 RODO zakaz przetwarzania danych osobowych dotyczących stanu zdrowia, a więc danych szczególnej kategorii. Zdaniem Wojewody żadne z wyłączeń od tego zakazu nie mogło stanowić podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w postaci podanej informacji o odbytym szczepieniu na etapie rekrutacji do przedszkola. Rozstrzygnięcie nadzorcze zostało zaskarżone do WSA.

Przetwarzanie danych dziecka w interesie publicznym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 6 sierpnia 2019 r. uwzględnił skargę. Sąd zaznaczył w uzasadnieniu, że nabór do przedszkola może mieć drugi etap, dla którego kryteria ustala autonomicznie gmina. Kryteria te mogą mieć różną wartość.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w postaci informacji o stanie zdrowia dziecka stanowi w tym przypadku art. 9 ust. 2 lit. i RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową).

Interesem publicznym jest nie tylko objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym ale także zapobieganie epidemiom chorób zakaźnych a w konsekwencji realizacji potrzeb dziecka w zakresie ochrony jego zdrowia i zdrowia innych dzieci w przedszkolu.

Sąd dodał, że osoby odmawiające poddania dzieci ustawowo obowiązkowym szczepieniom nie mogą domagać się równego traktowania względem osób, które takie informacje podały. W istocie bowiem te osoby same się różnicują.

Orzecznictwo:

  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 6 sierpnia 2019 r. (III SA/Gl 489/19).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel