Sklepy i przychodnie muszą spodziewać się kontroli GIODO

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 9 lutego 2017
Sklepy i przychodnie muszą spodziewać się kontroli GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zapowiedział, że w 2017 roku przeprowadzi kontrole m.in. w sklepach stacjonarnych, przychodniach i poradniach lekarskich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

GIODO co roku przedstawia plan kontroli sektorowych i zapowiada, jakie branże będzie w danym roku kontrolował. Z planu na 2017 rok wynika, że kontroli mogą spodziewać się m.in. sklepy stacjonarne. GIODO chce sprawdzić, czy przestrzegają one prawa ochrony danych, stosując monitoring, który pozwala na profilowanie klientów. Wątpliwości Generalnego Inspektora budzi korzystanie do monitorowania klientów przez sklepy z narzędzi, które umożliwiają nie tylko liczenie klientów, ale też analizę ich płci i wieku.

W 2017 roku kontrole GIODO odbędą się też w przychodniach i poradniach lekarskich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Tutaj organ będzie chciał sprawdzić przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestracją pacjentów. Szczególną uwagę GIODO zwróci na problem konieczności podawania przez pacjentów, w obecności innych osób, danych osobowych wymaganych podczas rejestracji w placówkach służby zdrowia oraz na zastosowane środki techniczne i organizacyjne w celu ich zabezpieczenia.

Generalny Inspektor planuje też zwrócić się do administratorów bezpieczeństwa informacji z tych podmiotów o przeprowadzenie sprawdzeń, o których mowa w art. 19b ustawy o ochronie danych osobowych.

GIODO zapowiedział też kontrolę w organach i służbach uprawnionych do dokonywania wpisów oraz wglądu do danych zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, w tym audyt bezpieczeństwa SISII/VIS. Będą to m.in. Konsulaty, Policja, Straż Graniczna. GIODO sprawdzi, m.in. w jaki sposób podmioty te używają logów do analizy pracy systemu, aby dostęp do niego zapewnić wyłącznie osobom upoważnionym, wykrywać próby nieuprawnionego dostępu, wszelkie błędy i nieprawidłowości działającego oprogramowania. Generalny Inspektor przeprowadzi również kontrolę systemu Eurodac.

Kontrola GIODO ma się odbyć także w Europolu w związku z wejściem w życie 1 maja 2017 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW,2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW. Kontrola zostanie przeprowadzona w Policji.

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.
Słowa kluczowe:
GIODOkontrola GIODO

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel