Kara finansowa dla przedsiębiorcy prowadzącego niepubliczny żłobek i przedszkole

Dodano: 20 lipca 2020
f324d7778b586c5f83f3063fd4048da82c960ac0-xlarge(1)

5 tys. zł musi zapłacić indywidualny przedsiębiorca prowadzący niepubliczny żłobek i przedszkole w związku z niezapewnieniem Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych. W efekcie organ nadzoru nie był w stanie ustalić, czy administrator zgodnie z RODO zawiadomił podmioty danych o naruszeniu

UODO stwierdza brak współpracy

Przedsiębiorca prowadzący zawiadomił Prezesa UODO o naruszeniu ochrony danych osobowych, polegające na utracie dostępu do danych osobowych przechowywanych w prowadzonym niepublicznym żłobku i przedszkolu. Organ nadzoru trzy razy skierował do przedsiębiorcy wezwanie do złożenia wyjaśnień. Ostatnie z nich zostało odebrane, ale kontrolowany nie złożył wyjaśnień.

Kryteria wymiaru kary

Z tego względu Prezes UODO wymierzył przedsiębiorcy administracyjną karę pieniężną w kwocie 5 tys. zł. W swej decyzji Prezes UODO uwzględnił jako okoliczności obciążające m.in. charakter, wagę i czas trwania naruszenia, umyślny charakter naruszenia oraz brak współpracy z organem nadzorczym. Zaznaczył też, że prowadzona przez przedsiębiorcę działalność wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych dzieci, które wymagają szczególnej ochrony, ponieważ mogą być mniej świadome ryzyka, czy konsekwencji związanych z przetwarzaniem danych. Jednocześnie uznał, że nałożona kara proporcjonalna do wagi stwierdzonego naruszenia oraz do możliwości jej poniesienia przez przedsiębiorcę bez dużego uszczerbku dla prowadzonej przez niego działalności.

Orzecznictwo:

  • Decyzja Prezesa UODO z 16 lipca 2020 r. (DKE.561.2.2020)
Źródło:
  • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel