Będą nowe rozwiązania dotyczące kopiowania dokumentów tożsamości w bankach?

Dodano: 15 kwietnia 2020
95cec1c1e019c44983bca6454f11278561997e0e-large

Prezes UODO zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o rozważenie opracowania stosownych rekomendacji w sprawie weryfikacji tożsamości klientów banków i innych instytucji finansowych. Wątpliwości budzi zwłaszcza kwestia kopiowania dowodów tożsamości.

Podmioty finansowe mogą kopiować dokumenty tożsamości

Jak wskazał Prezes UODO, do Urzędu swoje wątpliwości zgłaszają administratorzy i podmioty danych. Dotyczą one tego, jak prawidłowo weryfikować tożsamość klienta w związku z wypełnianiem wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy obowiązków nałożonych na instytucje zobowiązane, takie jak m.in. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy krajowe instytucje płatnicze. Zgodnie bowiem z art. 34 ust. 1 tej ustawy, środkiem bezpieczeństwa finansowego jest m.in. identyfikacja klienta i weryfikacja tożsamości. Instytucjom obowiązanym przysługuje wprawdzie uprawnienie do kopiowania dokumentów tożsamości ale nie jako środek bezpieczeństwa finansowego (art. 34 ust. 4 ustawy).

Prezes UODO zwraca uwagę na reguły przetwarzania danych

Zdaniem Prezesa UODO banki i inne podmioty finansowe nie powinny jednak korzystać z tego uprawnienia bez ograniczeń. Decyzja o skopiowaniu dokumentu tożsamości, czy też żądanie przedstawienia takich kopii powinna być  poprzedzona dokładną analizą czy rzeczywiście taka czynność jest niezbędna. Nie można bowiem zapominać o przepisach RODO, w szczególności o zasadach ograniczenia celu oraz minimalizacji danych. Konieczne jest osiągnięcie balansu pomiędzy koniecznością zapobiegania tak poważnemu zjawisku, jakim jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, a uwzględnieniem przepisów RODO. Stanowisko Prezesa UODO w przeszłości poparł Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Potrzebne rekomendacje

Z uwagi na to Prezes UODO objął banki planem kontroli sektorowych pod kątem kopiowania dokumentów tożsamości. Co więcej, w dniu 13 marca 2020 r. skierował do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego prośbę o rozważenie opracowania rekomendacji dla podmiotów finansowych. Powinny on określać, kiedy pozyskiwanie kopii dokumentów tożsamości jest zasadne, kiedy skorzystać z innych narzędzi i jakie to mogą być narzędzia.

Źródło:
  • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel