UODO krytykuje rozwiązania dotyczące aplikacji mobilnej regulującej rozliczenia przewozów

Dodano: 18 października 2019
4649d51c926ad531aac546b2c1da4266b82cd3a5-xlarge(1)

Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, konieczne jest wprowadzenie dodatkowych wymagań dla aplikacji mobilnych precyzyjnie wskazujących, jakie dane osobowe będą w niej przetwarzane, a także kto i według jakich reguł uzyskuje do nich dostęp. W związku z tym Prezes UODO zwrócił się o wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych do Ministra Cyfryzacji.

Interwencja Prezesa UODO jest wynikiem analizy rozwiązań przewidzianych w projekcie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób. Aplikacja ta ma służyć do rozliczeń przejazdów realizowanych w usługach przewozowych i taksówkowych. Niestety projekt nie określa kręgu podmiotów z prawem dostępu do tych danych, celu tak szerokich uprawnień dostępowych, jak również zakresu tych danych. W efekcie nieokreślona kategoria podmiotów zyskałaby dostęp do bardzo szczegółowych informacji o osobach korzystających z przewozu. Generowałoby to również ryzyko przeprowadzania w dowolnym momencie przez rozmaite służby kontroli operacyjnych, które nigdzie nie zostaną odnotowane. Zdaniem Prezesa UODO takie rozwiązanie może godzić w art. 51 ust. 1 i 2 Konstytucji, w świetle którego nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby oraz stanowiącym, że władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Jak dodaje Prezes UODO, projekt rozporządzenia nie określa w żaden sposób, jakie dane mają być gromadzone przez aplikację mobilną do rozliczeń przewozów, a także celem identyfikacji klienta w aplikacji. Takie rozwiązanie byłoby ewidentnie naruszeniem art. 5 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którym dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

Organ nadzoru wskazał też, że wprowadzenie rozwiązań tak mocno ingerujących w prywatność, powinno być poprzedzone oceną skutków dla ochrony danych, czego jednak nie uczyniono.

Uwaga

Pismo Prezesa UODO jest dostępne tutaj>>

Źródło:
  • Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel