GIODO sprawdził, jak odbywa się rejestracja kart prepaid

Dodano: 2 marca 2017
GIODO sprawdził, jak odbywa się rejestracja kart prepaid

Rejestracja kard prepaid przez operatorów telekomunikacyjnych przebiegała bez większych uchybień – stwierdził GIODO. Tylko jeden podmiot zbierał więcej danych niż pozwalają przepisy.

Obowiązek rejestracji kart prepaid wynikał z art. 60b Prawa telekomunikacyjnego, który został wprowadzony ustawą o działaniach antyterrorystycznych. W związku z tym, że do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych docierały sygnały, że operatorzy telekomunikacyjni podczas rejestracji kart wymagają kopii dowodów osobistych, we wrześniu i październiku 2016 roku organ skontrolował wybranych operatorów telekomunikacyjnych i punkty (salony) sprzedaży, w których posiadacz lub nabywca karty prepaid mógł ją zarejestrować.

Podczas kontroli GIODO chciał ustalić, czy w czasie rejestracji kart nie dochodzi do pozyskiwania danych abonentów usług przedpłaconych w zakresie wykraczającym poza określony w art. 60b Prawa telekomunikacyjnego. Przepis ten zezwala na pozyskiwanie imienia, nazwiska oraz nr PESEL (albo nazwy, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość bądź numeru paszportu lub karty pobytu). Organ sprawdzał też, czy operatorzy i punkty sprzedaży sporządzają kopie dokumentów potwierdzających tożsamość.

W toku kontroli okazało się, że tylko jeden operator oprócz danych wymaganych przepisami, zbierał także inne dane, m.in. datę urodzenia, adres zamieszkania oraz adres e-mail. Odbywało się to poprzez wypełnianie przez abonenta formularza rejestracji i skanowanie dokumentu tożsamości. Praktyka ta została zakwestionowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe z przeprowadzonych kontroli nie wykazały nieprawidłowości – operatorzy zbierali tylko te dane, których wymagają przepisy, a tożsamość abonentów potwierdzali poprzez wgląd do dokumentu tożsamości, bez jego utrwalania.

Źródło:

GIODO

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel