Prezes UODO zaprasza na kolejne szkolenie dla IOD. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA!

Dodano: 6 grudnia 2018
konferencja, szkolenie

Ocena skutków dla ochrony danych – zagadnienie to będzie przedmiotem kolejnego szkolenia organizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szkolenie odbędzie się ostatecznie 19 grudnia 2018 r. w Warszawie.

UODO dostrzega, że w praktyce wielu administratorów ma problem z ustaleniem, czy w konkretnej sytuacji należy przeprowadzić ogólną ocenę skutków dla ochrony danych, w szczególności jak określić realną skalę ryzyka, która umożliwi administratorowi podejmowanie odpowiednich działań mających na celu zminimalizowanie zagrożeń. Wątpliwości te mają zostać rozwiane podczas szkolenia zaplanowanego na dzień 19 grudnia 2018 r.

Adresatami szkolenia są inspektorzy ochrony danych, którzy co oczywiste będą odgrywać bardzo istotną rolę w dokonywaniu oceny ryzyka i w monitorowaniu jej wykonania. Szkolenie będzie też okazją do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy IOD, a także do omówienia najważniejszych problemów pojawiających się w praktyce wykonywania funkcji inspektora.

Uwaga

Szkolenie jest bezpłatne i przeznaczone wyłącznie dla inspektorów ochrony danych. Zgłoszeń należy dokonywać do 11 grudnia 2018 r. za pośrednictwem kwestionariusza dostępnego tutaj>>
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Mimo zmiany terminu szkolenia ponowna rejestracja nie jest konieczna.

Źródło:
  • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Listy kontrolne

Wzory dokumentów

Załóż konto na próbę x
wiper-pixel