Podmioty lecznicze muszą chronić dane osobowe

Dodano: 26 lipca 2017
Podmioty lecznicze muszą chronić dane osobowe

Ministerstwo Zdrowia informuje podmioty lecznicze o konieczności ochrony danych osobowych, w tym medycznych, pozyskiwanych podczas procesu leczenia.

Minister Zdrowia zwrócił się do kierowników podmiotów leczniczych z prośbą o szczególne zainteresowanie się problematyką ochrony danych osobowych, w tym medyznych, pozyskiwanych podczas procesu leczenia. Apel jest związany z docierającymi do Ministerstwa Zdrowia sygnałami dotyczącymi pozyskiwania danych osobowych pacjentów przez osoby do tego nieuprawnione.

Ministerstwo zaleca kierownikom podmiotów leczniczych opracowanie i wdrożenie wewnętrznej polityki bezpieczeństwa uwzględniającej systemy informatyczne, w szczególności te, które zawierają dane medyczne w celu zabezpieczenia tych danych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ministerstwo Zdrowia przypomina także o stałym nadzorowaniu i aktualizowaniu zapisów wewnętrznej polityki bezpieczeństwa.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Listy kontrolne

Wzory dokumentów

Załóż konto na próbę x
wiper-pixel