Zostały tylko 2 dni na rejestrację IOD!

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 30 lipca 2018
E-rejestracja umożliwia pacjentom umawianie wizyt drogą elektroniczną.

Już jutro upływa termin na wyznaczenie i zgłoszenie inspektora ochrony danych do Prezesa UODO dla administratorów, którzy zgodnie z RODO mają obowiązek wyznaczenia inspektora. Termin ten jest nieprzekraczalny!

Przypomnijmy, że administratorzy ochrony danych, którzy przed 25 maja 2018 r. nie powoływali administratora bezpieczeństwa informacji, a którzy na podstawie art. 37 RODO są zobligowani do wyznaczenia inspektora ochrony danych i zawiadomienia Prezesa UODO o jego wyznaczeniu – w terminie do 31 lipca 2017 r. Taki sam obowiązek spoczywa na podmiotach przetwarzających (art. 158 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych).

Termin ten nie dotyczy administratorów i podmiotów przetwarzających, którzy w dniu 24 maja 2018 r. mieli powołanego ABI i co oczywiste tych, którzy nie mają obowiązku powołania IOD. W takim przypadku dotychczasowy ABI pełni funkcję IOD co najmniej do 31 sierpnia 2018 r., a nawet dłużej, jeśli administrator zgłosi jego wyznaczenie (art. 158 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Uwaga

Administrator i podmiot przetwarzający mają obowiązek zgłosić IOD, jeżeli:

  • przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych (art. 37 RODO).

Jak zgłosić wyznaczonego IOD? Sprawdź tutaj>>

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego, redaktor licznych publikacji

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel