Znamy projekt nowego rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji zadań IOD

Dodano: 20 lutego 2019
Separacja jest orzekana w sądzie

Opublikowano projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kompetencji trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych – w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Sprawdź, jakie rozwiązania przewidziano w projekcie.

W projekcie wskazano szczegółowy sposób realizacji poszczególnych zadań IOD, wymienionych w art. 47 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Przepisy te dotyczą wyłącznie organów przetwarzających dane osobowe w związku z rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych.

Warto zwrócić uwagę m.in. na kompetencję inspektora do zbierania informacji od administratora i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych i ich analizowania celem ustalenia stanu realizacji zaleceń Prezesa UODO. Z kolei w związku z pełnieniem funkcji punktu kontaktowego dla podmiotów danych zgodnie z projektem IOD będzie musiał zapewniać podmiotom danych dostęp do informacji m.in. o nazwie, siedzibie i danych kontaktowych administratora, uprawnieniu do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o przysługujących środkach prawnych w przypadku poniesionej szkody lub krzywdy, jak również o podstawie prawnej wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Uwaga

Projekt wraz z uzasadnieniem znajdziemy tutaj>>

   Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu. Po jego wejściu w życie przygotujemy zestawienie wszystkich kompetencji IOD związanych z przetwarzaniem danych osobowych z uwagi na zapobieganie i zwalczanie przestępczości – wraz ze sposobami ich realizacji.

Projekt:

  • Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych

Michał Kowalski- opracowanie

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel