„Za kratkami” za naruszenie RODO? Sprawdź, czy to możliwe

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 17 kwietnia 2019
Zasądzenie alimentów

Wiemy doskonale, że naruszenie ochrony danych osobowych może skutkować nałożeniem na administratora danych wysokiej kary finansowej. To jednak nie wszystko. Nielegalne lub nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych przez osobę fizyczną jest przestępstwem, za które mogą grozić poważne konsekwencje. I nie jest to tylko teoria.

Przestępstwa w zakresie ochrony danych osobowych

Przestępstwem w zakresie ochrony danych osobowych jest przede wszystkim przetwarzanie tych danych, gdy jest ono niedopuszczalne bądź też przez osobę nieuprawnioną. Za popełnienie tego czynu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych). Jeżeli zaś czyn dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, wówczas za jego popełnienie grozi grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 3 (art. 107 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych).

Poza tym, kto udaremnia lub utrudnia kontrolującemu prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, ten podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch (art. 108 ustawy o ochronie danych osobowych).

Więzienie za wykorzystanie cudzych danych osobowych do bezprawnego zaciągnięcia pożyczki

Mogłoby wydawać się, że skazanie na karę pozbawienia wolności jako karę najsurowszą pozostanie teorią. Nic bardziej mylnego. Otóż Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 23 stycznia 2019 r. podtrzymał orzeczenie sądu I instancji skazujące kierownika ośrodka pomocy społecznej karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 8 miesięcy. Kara została wymierzona za przestępstwo polegające na wykorzystywaniu danych osobowych pracowników kierowanego przez skazanego ośrodka pomocy społecznej i innych osób związanych z tym ośrodkiem do bezprawnego zawierania umów pożyczek pieniężnych, to czyniła to poza zakresem posiadanych kompetencji.

Orzecznictwo:

  • wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 23 stycznia 2019 r. (II AKa 405/18).
Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego, redaktor licznych publikacji

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel