Wywiad prasowy a RODO

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Dodano: 8 września 2020
b706db31d2854fbdd5d68fc355ca26b5d0fd0c05-xlarge

Dziennikarze niejednokrotnie tworzą artykuły zawierające wywiady z osobami fizycznymi, których dane osobowe są tym samym przetwarzane w ramach wywiadów. Sprawdzamy, czy dziennikarze pracujący w wydawnictwie prasowym powinni otrzymać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych od wydawcy. A może właściwym rozwiązaniem jest powierzenie przetwarzania danych? Co ze zgodą rozmówcy?

Powierzenie a upoważnienie

Należy najpierw rozróżnić powierzenie przetwarzania danych osobowych od upoważnienia do ich przetwarzania.

Generalnie wybór pomiędzy powierzeniem przetwarzania danych osobowych a upoważnieniem do ich przetwarzania sprowadza się do tego, czy administrator danych osobowych chce umożliwić ich przetwarzanie:

  • przez inny podmiot prawa – wówczas konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • wewnątrz swojej struktury przez określone osoby (pracowników) – wówczas konieczne jest udzielenie imiennie tym osobom upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Zawarcie umowy powierzenia jest niezbędne zawsze gdy ma dojść do przekazania innemu podmiotowi danych osobowych innych osób.

Jeżeli natomiast konkretna osoba, która jest pracownikiem (lub pozostaje zatrudniona niepracowniczo – w przypadku umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia) administratora danych osobowych lub procesora (tj. podmiotu, któremu dane osobowe zostały powierzone) ma przetwarzać dane osobowe to powinna zostać do tego celu imiennie upoważniona.

Uwaga

Jeżeli nie zawarto umowy powierzenia przetwarzania albo nie upoważniono danej osoby do przetwarzania danych a mimo to doszło do przekazania danych osobowych to administrator danych może się narazić na zarzut przekazania danych osobie nieuprawnionej i wynikającą z tego tytułu odpowiedzialność cywilną lub karną a także na nałożenie administracyjnej kary pieniężnej.

Konieczne jest więc ustalenie czy dziennikarze są odrębnymi podmiotami prawa (głównie: czy prowadzą indywidualną działalność gospodarczą) czy też są zatrudnieni w stosunku pracy. W pierwszym przypadku właściwym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych. W drugim – udzielenie upoważnienia do ich przetwarzania.

Czy konieczna zgoda rozmówcy

Niezależnie od powyższego warto ustalić, czy do przetwarzania danych osoby, z którą przeprowadzany jest wywiad, konieczna jest jej zgoda. Zgodnie z art. 85 RODO państwa członkowskie przyjmują przepisy pozwalające pogodzić prawo do ochrony danych osobowych na mocy niniejszego rozporządzenia z wolnością wypowiedzi i informacji, w tym do przetwarzania dla potrzeb dziennikarskich oraz do celów wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej. Dla przetwarzania do celów dziennikarskich lub do celów wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej państwa członkowskie mogą określić odstępstwa lub wyjątki od rozdziału II (Zasady), rozdziału III (Prawa osoby, której dane dotyczą), rozdziału IV (Administrator i podmiot przetwarzający), rozdziału V (Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych), rozdziału VI (Niezależne organy nadzorcze), rozdziału VII (Współpraca i spójność) oraz rozdziału IX (Szczególne sytuacje związane z przetwarzaniem danych) RODO, jeżeli są one niezbędne, by pogodzić prawo do ochrony danych osobowych z wolnością wypowiedzi i informacji.

Na tej podstawie, w art. 2 o ochronie danych osobowych wskazano, że do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo prasowe, a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art. 5-9, art. 11, art. 13-16, art. 18-22, art. 27, art. 28 ust. 2-10 oraz art. 30 RODO. Wyłączenie ze stosowania art. 6 oznacza, że dziennikarz nie musi pozyskiwać zgody każdej osoby, której dane osobowe znajdą się w materiale prasowym.

Musi to być jednak materiał prasowy, którym jest każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa (art. 7 ust. 2 pkt 4 Prawa prasowego).

Podstawa prawna: 
Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Radca prawny, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla producentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących w branży usługowej i w sektorze energetycznym.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel