Wtyczka „Lubię to” – jakie skutki wywołuje wg UODO

Dodano: 12 sierpnia 2019
Facebook w strategii marketingowej

Jak wskazuje Prezes UODO, administratorzy, którzy na swoich stronach internetowych zamieszczają wtyczkę „Lubię to”, stają się wraz z portalem Facebook administratorami danych osobowych użytkowników tych stron. Stanowisko to jest konsekwencją niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Korzystasz z wtyczki „Lubię to” na swojej stronie internetowej? Musisz być świadomy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, ponieważ wraz z portalem Facebook stajesz się współadministratorem przetwarzanych danych. Twoja odpowiedzialność dotyczy osób korzystających z Twojej witryny, przy czym ogranicza się ona do operacji zbierania danych oraz ich transmisji do Facebooka. O czym w związku z tym musisz pamiętać?

Wykonuj obowiązek informacyjny

Przede wszystkim musisz wypełniać wobec osób korzystających z Twojej witryny obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO. Podmiot danych, który odwiedza Twoją stronę musi być świadomy, że przekazujesz jego dane (adres IP i identyfikator przeglądarki) Facebookowi. Może wiązać się z tym konieczność uzupełnienia klauzuli informacyjnej, którą publikujesz na swojej stronie www.

Znajdź podstawę prawną przetwarzania danych

Musisz również dysponować przesłanką do przetwarzania danych osobowych w zakresie przekazywania tych danych portalowi społecznościowemu Facebook. Będzie to zgoda podmiotu danych albo Twój uzasadniony interes.

Zgoda osoby, której dane dotyczą musi być uprzednia, a więc wyrażona przed rozpoczęciem gromadzenia i przekazywania danych. Klauzula zgody na przekazywanie danych Facebookowi powinna być sformułowana odrębnie od klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych w innych celach i powinna spełniać wszystkie przesłanki o których mowa w RODO. Warto dodać, żezgoda to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych (art. 4 pkt 11 RODO). Zgoda nie jest dobrowolną, jeśli nie można jej wyartykułować z osobna na różne operacje przetwarzania danych osobowych, mimo że w danym przypadku byłoby to właściwe (motyw 43 RODO). Zgoda musi poza tym obejmować wszystkie cele przetwarzania danych (motyw 32 RODO).

Zaktualizuj środki bezpieczeństwa

Prezes UODO zaleca uwzględnienie w stosowanych politykach bezpieczeństwa lub innej odpowiedniej dokumentacji kwestii przekazywania danych osobowych Facebookowi w związku z korzystaniem z wtyczki „Lubię to”.

Uzgodnij zasady współadministrowania

Skoro organizacja używająca wtyczki staje się współadministratorem wraz z Facebookiem, to jest obowiązana  w przejrzysty sposób określić odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO (art. 26 ust. 1 RODO). W szczególności należy zapewnić, aby podmiot danych miał całkowitą pewność, do którego administratora danych się zwrócić, jeżeli zamierza on wykonać prawo lub prawa przysługujące mu na mocy RODO (art. 26 ust. 2 RODO).

Uwaga

O niedawnym wyroku TSUE dotyczącym wtyczki „Lubię to” więcej przeczytasz tutaj>>

Źródło:
  • Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel