Uwaga na fałszywych kontrolerów!

Dodano: 27 stycznia 2020
47296c60d1c08f02fc5345628ee6cfc3961d64f0-xlarge (1)

Prezes UODO ponownie prosi o zachowanie ostrożności podczas kontroli. W ostatnim czasie bowiem coraz częściej można słyszeć o osobach podających się za kontrolerów Urzędu, usiłujących wyłudzić zapłatę kar. UODO wskazuje, jak zdemaskować oszusta.

Najpierw informacja o kontroli

Przede wszystkim UODO zaznacza, że przed pojawieniem się kontrolera w danej organizacji, powinna ona otrzymać pisemne i telefoniczne zawiadomienie o kontroli. Brak takiego zawiadomienia świadczy więc o tym, że kontroler  nie jest tym, za kogo się podaje.

Warto zweryfikować upoważnienie …

Poza tym kontroler ma obowiązek okazać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawierającego:

  • podstawę prawną,
  • oznaczenie UODO,
  • informacje o kontrolerze (imię i nazwisko, numer legitymacji służbowej),
  • określenie przedmiotu i zakresu kontroli,
  • oznaczenie kontrolowanego,
  • termin rozpoczęcia i przewidywanego zakończenie kontroli,
  • podpis Prezesa UODO,
  • pouczenie oraz datę i miejsce wystawienia upoważnienia.

Niezależnie od powyższego, zarówno korespondencja przychodząca, jak i upoważnienia do kontroli powinny być analizowane pod kątem zawartych w nich informacji, szczególności właściwej nazwy urzędu, poprawnych adresów, autentyczności podpisów czy oryginalności pieczęci urzędowej.

… i legitymację służbową

Ponadto kontroler powinien dysponować legitymacją.

Uwaga

Wzór legitymacji kontrolera UODO jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 20 marca 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na każdej legitymacji widnieje hologram.

Istnieje także dodatkowa możliwość zweryfikowania tożsamości kontrolera. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 531 04 44.

Oczywiście w przypadku uzasadnionego podejrzenia przestępstwa o zaistniałej sytuacji należy zawiadomić organy ścigania.

Źródło:

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel