UODO uczy, jak chronić swoje dane osobowe

Dodano: 14 października 2019
875528246f5f5fa1875aaa3ef4f4cdc4ecf84820-large

Duża liczba danych osobowych jest przetwarzana w celach marketingowych i sprzedażowych. W związku z przetwarzaniem tych danych istnieje duże ryzyko ich wykorzystania przez osoby nieuprawnione, najczęściej w celach przestępczych (wyłudzanie pożyczek, kredytów). Dlatego UODO radzi, jak dbać o bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Rady te są przydatne nie tylko dla konsumentów, ale także dla firm. Prezentuje je poniższe zestawienie.

Zwróć uwagę na to jakie dane udostępniasz o sobie w internecie.

Internet stanowi źródło wiedzy na temat poglądów, zachowań konsumenckich czy zainteresowań użytkownika. Dane te są oczywiście atrakcyjne w kontekście działań marketingowych. Z drugiej strony, gdy np. użytkownik udostępnia takie dane na portalu społecznościowych, wówczas mogą być one użyte bez jego wiedzy i do celów niepożądanych z punktu widzenia użytkownika.

Nigdy nie zostawiaj dokumentów „w zastaw”.

Zatrzymywanie dowodu osobistego bez podstawy prawne jest czynem karalnym. Zatem np. wypożyczając sprzęt sportowy, nie powinniśmy oddawać „w zastaw” dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (w tym również takich dokumentów jak legitymacja szkolna czy studencka). Poza tym w ten sposób tracimy kontrolę nad dokumentem i dane osobowe w nim zawarte mogą być użyte bez naszej wiedzy i woli, co grozi np. podszyciem się pod daną osobę i dokonywaniem na jej szkodę różnych transakcji (np. zaciągnięcie pożyczki, wypożyczenie sprzętu i niezwrócenie go, zawarcie umowy o usługi telekomunikacyjne).

Nie pozwalaj na kopiowanie dokumentów tożsamości.

Co do zasady nie należy zgadzać na kopiowanie dokumentu tożsamości. Jest to bowiem dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach. Dlatego gdy administrator domaga się kopii dokumentu tożsamości, należy poprosić, aby wskazał podstawę prawną, która nakłada na niego obowiązek takiego działania.

Staraj się unikać podawania danych przez telefon.

UODO radzi, by unikać podawania swoich danych osobowych telefoniczne – szczególnie, gdy to nie my zainicjowaliśmy rozmowę telefoniczną. W ostateczności warto zweryfikować rozmówcę np. oddzwaniając i sprawdzając, czy dany numer i osoba faktycznie reprezentuje podmiot, na który się powołała.

Zwróć uwagę na formularze, przez które udostępniasz dane.

Należy podchodzić z ostrożnością do wypełniania różnego rodzaju ankiet, formularzy czy umów. Powinniśmy np. rozważyć, czy warto zakładać kartę lojalnościową w sklepie. Żądajmy tez w takiej sytuacji spełnienia wobec nas obowiązku informacyjnego.

Poza tym należy unikać podawania tzw. danych nadmiarowych czyli takich danych, które nie są niezbędne do wykonania danej usługi – innymi słowy danych oznaczonych jako opcjonalne.

Warto rozważyć w szczególności, czy warto udzielać zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych dla partnerów biznesowych administratora (zasadna byłaby w takiej sytuacji weryfikacja, kim oni są). A jeżeli tej zgody udzielimy, wówczas powinniśmy otrzymać zapewnienie, że możliwość wycofania zgody była równie łatwa, jak jej udzielenie oraz powinieneś być poinformowany o prawie do cofnięcia zgody nim ją wyrazisz.

Pamiętaj o zniszczeniu niepotrzebnych nośników danych.

Błędem jest wyrzucenie niepotrzebnych nośników danych osobowych do kosza. Wszak te nośniki nadal pozwalają na odczytanie danych osobowych. Mogą np. pozwolić na ustalenie, gdzie dana osoba pracuje, ile zarabia, kiedy nie ma jej w domu, ile ma dzieci, jak drogie robi zakupy. Z tego względu UODO zaleca zniszczenie dowodów zakupu (np. faktury, rachunki), zapisków, naklejek na opakowaniach od korespondencji czy po dostarczonych towarach, w sposób uniemożliwiający odtworzenie zawartych w nich danych osobowych.

Należy też pamiętać o konieczności nieodwracalnego usunięcia danych z niepotrzebnych nośników danych (dysków twardych, kart pamięci, pendrive’ów itp.). Należy to uczynić w szczególności w przypadku, gdy chcemy pozbyć się komputera, smartfona, aparatu fotograficznego czy tabletu. W tym przypadku może nie wystarczyć zwykłe skasowanie danych – należy użyć odpowiedniego w tym celu oprogramowania. Warto również przywrócić ustawienia fabryczne danego urządzenia, aby nie znajdowały się już na nim zapamiętane loginy i hasła do różnych usług i aplikacji.

Używaj oprogramowania chroniącego komputer.

Konieczne jest używanie oprogramowania chroniącego komputer i urządzenia mobilne przed różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie (w tym również przed ingerencją z zewnątrz).

Zachowaj szczególną ostrożność, poruszając się w internecie.

UODO przestrzega przed odpowiadaniem na maile nieznanych osób np. spamerów w szczególności, gdy domagają się podania naszych danych lub namawiają do kliknięcia w przesłany link tudzież do otwarcia przesłanego załącznika.

Ostrożność należy zachować także przy korzystaniu z usług bankowości elektronicznej i zakupach przez internet. W tym celu należy sprawdzić, czy na pewno logujemy się do serwisu bankowości internetowej ze strony banku, która ma certyfikat SSL (widoczny w pasku adresu przeglądarki). Poza tum powinniśmy weryfikować sklepy, w których chcemy coś kupić – czy na pewno istnieją, czy i jakie mają opinie, gdzie mają siedzibę, czy podają dane kontaktowe (nie tylko telefoniczne i mailowe). W miarę możliwości należy unikać sklepów, które nie udostępniają regulaminów i polityk prywatności, a także tych, u których te dokumenty są niejasne i budzące wątpliwości.

Pamiętaj o systematycznej zmianie haseł.

Warto okresowo zmieniać hasła dostępu do komputera, poczty elektronicznej oraz kont w systemach bankowości elektronicznej, sklepach internetowych. Należy korzystać z różnych haseł, najlepiej niezwiązanych z informacjami, które można skojarzyć z użytkownikiem, obserwując jego zachowania w sieci.

Źródło:
  • Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel