UODO proponuje ograniczenie jawności PESEL

Dodano: 15 lipca 2019
c2b0dde06c8c4a683d002c62cf0c7103a5daa1f6-xlarge

Jak wskazuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, numer PESEL nie powinien być jawny w certyfikacie podpisu elektronicznego lub używany jako identyfikator w usługach cyfrowych. Dlatego proponuje, by Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło rozwiązania prawne ograniczające jawność PESEL.

Jak wskazał Prezes UODO, ostatnio przyjęte zmiany w ustawie o dowodach osobistych, przewidujące ujawnianie numeru PESEL w certyfikacie podpisu osobistego są niepokojące, co odzwierciedlają docierające z licznych środowisk sygnały dotyczące zagrożenia dla prywatności osób posługujących się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Problem był sygnalizowany również przez Rzecznika Praw Obywatelskich, a także sektor sądownictwa, który za pośrednictwem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu podjął działania w celu ograniczenia jawności numeru PESEL pracowników sądów, podpisujących protokoły elektroniczne z przebiegu posiedzenia sądowego. Dlatego zaproponowane zostało ograniczenie ujawniania numeru PESEL zarówno w certyfikacie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jak i rejestrach publicznych, gdyż ujawnienie tego numeru umożliwia właśnie kradzież tożsamości.

Propozycja jest efektem spotkania przedstawicieli UODO oraz Ministerstwa Cyfryzacji dotyczącego wykorzystania numeru PESEL jako elementu certyfikatu podpisu elektronicznego oraz identyfikatora w komunikacji elektronicznej. Spotkanie miało na celu omówienie relacji wymagań, które kwalifikowany podpis elektroniczny powinien spełniać w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2016, str. 73), a także art. 87 RODO. Zgodnie z tym przepisem państwa członkowskie mogą określić szczególne warunki przetwarzania krajowego numeru identyfikacyjnego (numeru PESEL).

Źródło:
  • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel