UODO: oświadczenia sędziów i prokuratorów zgodne z RODO

Dodano: 16 kwietnia 2020
7845eee0143a4c961d41e6a2703da7a7c2ccda78-xlarge (1)

Prezes UODO umorzył postępowania w sprawie przetwarzania danych związanego z wymogiem składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu. Postępowanie było wszczęte na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zdaniem RPO wymóg składania tych oświadczeń oraz ich publikacja Biuletynie Informacji Publicznej ograniczają prywatność sędziów i prokuratorów. Stanowiska tego nie podzielił jednak Prezes UODO.

Oświadczenia składane w wykonaniu obowiązku prawnego

Organ nadzoru uznał bowiem, że przetwarzania danych osobowych w tych zakresie jest wynikiem obowiązku prawnego nałożonego przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jak zaznaczył organ nadzorczy, umarzając postępowanie, wziął pod uwagę aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, zgodnie z którym jeśli przetwarzanie danych osobowych ma oparcie w prawie krajowym, jest tym samym zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i nie ma podstaw do skorzystania przez Prezesa UODO z uprawnień naprawczych przewidzianych w art. 58 ust. 2 RODO.

Prezes UODO uznał też, że nie istniały podstawy do wydania postanowienia zabezpieczającego w trybie art. 70 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, ponieważ obowiązek składania wskazany oświadczeń przez sędziów i prokuratorów oraz ich upublicznienia w Biuletynie Informacji Publicznej wynika jednoznacznie z przepisów prawa.

Źródło:

Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel