UODO: jak wprowadzić kodeksy branżowe?

Dodano: 21 września 2018
Nowa Ordynacja podatkowa powinna mieć cechy kodeksu podatkowego

19 września 2018 r. września odbył się warsztat zorganizowany przez Prezesa UODO dla przedstawicieli środowisk pracujących nad stworzeniem kodeksów postępowania mających na celu ułatwianie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Podczas spotkania poddano analizie kwestie monitorowania zatwierdzonych kodeksów oraz konsultacji podczas prac nad takimi dokumentami.

Konieczne konsultacje

W trakcie warsztatu Piotr Drobek, dyrektor Zespołu Analiz i Strategii w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych zwracał uwagę na obowiązek przeprowadzenia konsultacji w toku tworzenia kodeksów postępowania, zarówno z organizacjami członkowskimi, w ramach których tworzony jest kodeks, ale też z interesariuszami, a w szczególności z klientami i kontrahentami a nawet regulatorem w danej branży. O ile konsultacje muszą być przeprowadzone, o tyle ich tryb i sposób prowadzenia pozostaje do uznania organizacji pracujących nad kodeksami.

Konieczna opinia Prezesa UODO

Kodeks postępowania musi zostać przedłożony do zaopiniowania Prezesowi UODO. Kodeks tworzony przez podmioty niepubliczne musi wskazywać podmiot, który będzie monitorował jego przestrzeganie. Podmiot ten musi uzyskać akredytację Prezesa UODO. Natomiast, zaś w przypadku podmiotów publicznych niezbędne jest wskazanie mechanizmów monitorowania zgodności. W każdym przypadku kodeks powinien też określać konsekwencje, jakie będą groziły za naruszenie postanowień takiego dokumentu.

Uwaga

Europejska Rada Ochrony danych pracuje nad wytycznymi związanymi z przyjmowaniem i funkcjonowaniem kodeksów branżowych, które będą określały

  • kryteria, które krajowe organy ochrony danych osobowych powinny brać pod uwagę przy zatwierdzaniu kodeksów postępowania,
  • kryteria i tryb postępowania w przypadku, gdyby kodeksy miał charakter transgraniczny,
  • kryteria akredytacji podmiotów monitorujących.

Określenie przez Prezesa UODO kryteriów akredytacji podmiotów monitorujących uzależnione jest od przyjęcia wspomnianych wytycznych na poziomie unijnym. Wytyczne zostaną wydane prawdopodobnie w grudniu 2018 r.

Źródło:
  • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Michał Kowalski (opracowanie)

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel