UODO: dane strajkujących nauczycieli nie powinny być przesyłane do SIO

Dodano: 12 kwietnia 2019
Depositphotos_7347691_l-2015

Trwa strajk nauczycieli. Dyrektorzy mają wątpliwość, czy należy publikować informacje o strajkujących nauczycielach w systemie informacji oświatowej. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jednoznacznie wyklucza taką możliwość.

Prezes UODO wskazał, że tego typu proceder nie znajduje podstaw prawnych. Wszak ustawa z 15 stycznia 2011 r. o systemie informacji oświatowej określa rodzaj i zakres danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej, a w tym dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe nauczycieli. Wprawdzie zgodnie z art. 29 ustawy do SIO powinny być przekazywane dane dotyczące m.in. przyczyn nieprowadzenia zajęć. Czy strajk stanowi taką przyczynę?

Odpowiedź na to pytanie jest przecząca. Otóż § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej określa, że dane dziedzinowe nauczycieli w zakresie przyczyn niekorzystania z zajęć to:

 • urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlop wychowawczy,
 • urlop bezpłatny udzielony na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela,
 • urlop udzielony na podstawie ustawy o związkach zawodowych,
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych,
 • urlop dla poratowania zdrowia,
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela,
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela,
 • urlop udzielony na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela,
 • urlop bezpłatny, o którym mowa w Kodeksie pracy,
 • przeniesienie w stan nieczynny,
 • niezdolność do pracy, o której mowa w Kodeksie pracy,
 • zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o którym mowa w ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • urlop uzupełniający, o którym mowa w ustawie – Karta Nauczyciela.

Strajk jest niewątpliwie okresem nieobecności w pracy, ale nie jest ani urlopem, ani zwolnieniem z pracy, ani też okresem niezdolności do pracy. Wobec tego nie powinien być ujmowany w SIO.

Podstawa prawna: 
 • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel