UODO: badania statystyczne muszą być zgodne z RODO

Dodano: 24 października 2019
3e9520905998e8c408ccc1b75255e6fdb86fd470-xlarge(1)

Prezes UODO przypomina, że przeprowadzanie badań statystycznych musi odbywać się z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych. Reguły te obowiązują wszystkie podmioty biorące udział w organizacji tych badań.

 

Organy gmin nie powinny być pośrednikami w przekazywaniu danych


Prezes UODO zdecydował się na wystąpienie do Prezesa GUS w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi procesu pozyskiwania danych pozyskiwania danych osobowych na potrzeby programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wątpliwości zgłaszali przedstawiciele zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.

W przypadku podmiotów publicznych zwłaszcza organy gmin pytały, czy mogą pozyskiwać na rzecz GUS dane od jednostek im podległych. Prezes UODO uważa, że o ile pozyskiwanie danych z jednostek podległych jest uprawnione, o tyle nie powinno to odbywać się za pośrednictwem organów gmin. GUS powinien więc występować bezpośrednio do jednostek podległych, a organy gminne nie powinny przyjmować roli instytucji pośredniczącej.

Zapytania powinny być kierowane do administratorów

Z kolei podmioty z sektora prywatnego zgłaszały, że nie zawsze znajdowały się w posiadaniu wnioskowanych przez GUS danych, a poza tym przepisy nie dają im podstawy prawnej do pozyskania i dalszego przetwarzania tych danych.

Przykład

Przedsiębiorca dysponuje adresem pod którym świadczona jest usługa, ale nie posiada adresu zamieszkania usługodawcy, o który pyta GUS.

W tym przypadku, zdaniem Prezesa UOD, GUS nie powinien kierować wniosków o przekazanie takich danych. Wniosek powinien być kierowany do administratorów danych, którzy mają podstawy prawne do przetwarzanie żądanych danych (tj. musi istnieć podstawa prawna do przekazania tych danych GUS). Przepisy z zakresu statystyki publicznej są bowiem podstawą do udostępnienia jedynie tych danych osobowych, które administrator może posiadać zgodnie z prawem dla realizacji ściśle określonych celów, przy zachowaniu zasad, o których mowa w art. 5 RODO, w tym zasady proporcjonalności, minimalizacji i ograniczenia czasowego.

Źródło:
  • Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel