UODO alarmuje: zbyt łatwy dostęp do numerów PESEL

Dodano: 18 października 2018
TK orzekł, że duże firmy powinny mieć prawo do dochodzenia należności za budowę dróg

Urząd Ochrony Danych Osobowych wyraża zaniepokojenie zbyt łatwym dostępem instytucji i firm do numerów PESEL osób fizycznych i weryfikację decyzji ministra cyfryzacji w przedmiocie dostępu do bazy PESEL. Jednocześnie dostrzega konieczność nowelizacji prawa krajowego w celu wprowadzenia lepszych rozwiązań weryfikacyjnych.

Interwencja UODO

Problem został zasygnalizowany w związku z interwencją UODO, w oparciu o którą minister cyfryzacji cofnął decyzję przyznającą dostęp do rejestru PESEL prywatnej firmie windykacyjnej. Jednocześnie Prezes Urzędu wystąpiła do ministra z wnioskiem o zweryfikowanie także innych wydanych decyzji, na podstawie których różne podmioty mają dostęp do bazy PESEL, a także o przekazanie informacji w przedmiocie wdrożonych środków organizacyjnych i technicznych mających na celu weryfikację podmiotów wnioskujących o dostęp do rejestru PESEL oraz o informację, czy podmioty mające taki dostęp są odpowiednio kontrolowane.

Uwaga

Warto wspomnieć, że w podobnym przypadku w decyzji wydanej w 2017 r. ówczesny GIODO zalecił ministrowi cyfryzacji uszczelnienie dostępu do rejestru PESEL. Decyzję podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 19 lipca 2018 r. (II SA/Wa 2168/17).

Szczególny charakter numeru PESEL

Jak wskazuje UODO, numer PESEL jest szczególnym identyfikatorem, który zgodnie z przepisami RODO powinien być chroniony ze szczególną starannością. Z tego względu przyznawanie dostępu do rejestru PESEL, które nie jest poddane należytej kontroli, może skutkować masowym i niczym nieuzasadnionym pozyskiwaniem zawartych w nim danych, co w konsekwencji prowadzi do naruszenia zasady minimalizacji przetwarzania danych

UODO dostrzega konieczność zmian

UODO podkreśla, że konieczna jest nowelizacja przepisów prawa krajowego (w zgodności z RODO), tak aby przewidywały one lepsze rozwiązania dla weryfikacji bezpieczeństwa rejestrów publicznych, w tym również rejestru PESEL. Dotychczas takich zmian nie wprowadzono.

Źródło:
  • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel