Udostępnienie a upoważnienie – czym różnią się te rozwiązania

Dodano: 30 kwietnia 2019
Ręka młodej osoby trzyma długopis i dokumenty

Wielokrotnie omawialiśmy różnice pomiędzy udostępnieniem danych osobowych a powierzeniem ich przetwarzania danych. Czym natomiast różni się udostępnienie od upoważnienia do przetwarzania tych danych. Sprawdź, za pomocą jakich kryteriów odróżnić te rozwiązania

Istotne umiejscowienie podmiotu, któremu przekazujemy dane

Administrator danych, który przekazuje dane osobowe, zawsze musi uprawnić do przetwarzania danych osobowych inną osobę. Może to uczynić poprzez zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo też upoważnić do przetwarzania danych osobowych konkretne osoby pozostające w strukturach tego administratora danych osobowych (art. 29 RODO).

Uwaga

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych jest stosowane w przypadku osoby przetwarzającej dane osobowe w imieniu i w zakresie określonym przez administratora, gdy ta osoba działa w strukturach administratora.

Przykład

Upoważnienie pracownika lub zleceniobiorcy (nieprowadzącego odrębnej działalności gospodarczej) do przetwarzania danych w zakresie wykonywanej pracy/świadczonych usług.

Z kolei udostępnienie danych osobowych następuje wówczas, gdy dane osobowe są przekazywane podmiotowi, który działa poza strukturami administratora, a jednocześnie samodzielnie określa cele i zakres przetwarzania przekazanych danych (art. 4 pkt 2 RODO).

Przykład

Udostępnienie danych pacjentów podmiotowi realizującemu we własnym zakresie badania diagnostyczne.

Reasumując …

… aby rozróżnić udostępnienie danych od upoważnienia do ich przetwarzania należy wziąć pod uwagę:

  • umiejscowienie podmiotu, któremu przekazano dane, w stosunku do ich administratora,
  • zakres samodzielności tego podmiotu.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel