TS UE: Adres IP to dane osobowe

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 3 listopada 2016
TS UE: Adres IP to dane osobowe

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE adres IP można uznać za daną osobową, jeśli pozwala zidentyfikować osobę, której dotyczy. Administrator, który przetwarza takie dane, musi je usunąć, gdy wpłynie do niego sprzeciw.

Sprawa, którą rozpatrywał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczyła obywatela Niemiec Patricka Breyera, który sprzeciwił się rejestrowaniu i przechowywaniu jego adresu IP, przez strony internetowe służb federalnych. Zbierają one te dane, żeby chronić się przed atakami cybernetycznymi i skutecznie je ścigać i karać.

Breyer skierował sprawę do sądu administracyjnego i zażądał, aby ten zakazał służbom federalnym przechowywania (lub zlecania przechowywania przez podmioty trzecie) adresu IP jego serwisu hostingowego. Powództwo P. Breyera zostało oddalone w pierwszej instancji, dlatego wniósł on apelację do sądu drugiej instancji.

Sprawą zajął się niemiecki sąd

Sąd apelacyjny zmienił częściowo wcześniejsze orzeczenie. Nakazał Republice Federalnej Niemiec zaprzestać przechowywania lub zlecania przechowywania przez osoby trzecie – po zakończeniu każdego przeglądania – adresu IP systemu hostingowego P. Breyera, przekazanego w trakcie przeglądania przez niego dostępnych publicznie stron mediów online.

Zdaniem sądu apelacyjnego dynamiczny adres IP w połączeniu z datą sesji, do której się on odnosi, stanowi, w sytuacji, gdy dany użytkownik strony internetowej ujawnił swoją tożsamość w trakcie tej sesji, dane osobowe. Sąd stwierdził, że operator strony może zidentyfikować użytkownika poprzez zestawienie jego nazwiska z adresem IP jego komputera.

Potrzebna była pomoc Trybunału Sprawiedliwości UE

Zarówno P. Breyer, jak i Republika Federalna Niemiec wnieśli skargę rewizyjną do niemieckiego federalnego trybunału sprawiedliwości na orzeczenie sądu apelacyjnego. Trybunał stwierdził, że adres IP dostarcza wskazówek co do tego, jakie strony lub określone pliki w Internecie w określonych datach P. Breyer przegląda, jednak nie pozwalają bezpośrednio określić jego tożsamości.

W związku z wieloma wątpliwościami w sprawie niemiecki trybunał sprawiedliwości zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem, czy dynamiczne adresy IP (takie, które zmieniają się przy okazji każdego nowego połączenia z Internetem) są danymi osobowymi.

Pytał też, czy podmioty, które prowadzą serwisy internetowe, są administratorami danych wobec adresów IP swoich użytkowników i czy w związku z tym muszą stosować wobec nich zasady ochrony danych osobowych.

TS UE: adres IP to dane osobowe

Trybunał Sprawiedliwości UE odpowiedział, że dynamiczny adres IP zarejestrowany przez podmiot, który prowadzi witrynę internetową, przy okazji jej przeglądania, jest wobec tego podmiotu daną osobową. Będzie tak w sytuacji, gdy dysponuje on środkami prawnymi, które umożliwiają mu zidentyfikowanie osoby, która odwiedza witrynę.

Trybunał przypomniał też, że zgodnie z prawem UE, dostawca usług medialnych może wykorzystywać dane osobowe swojego użytkownika bez jego zgody tylko, jeśli jest to konieczne do umożliwienia konkretnego skorzystania z tych usług i zafakturowania kosztów takiego korzystania.

Ważne:

Dostawca usług medialnych nie może korzystać z danych osobowych użytkownika, gdy zakończy on przeglądanie danych mediów, w celu zapewnienia ogólnej funkcjonalności tych usług – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Trybunał przypomniał, że zgodnie z prawem Unii przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, m.in., gdy jest ono konieczne dla realizacji potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby trzeciej lub osób trzecich, którym dane są ujawniane. Wyjątkiem są sytuacje, gdy pierwszeństwo mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Źródło:

  • wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 października 2016 r. (C-582/14).

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.
Słowa kluczowe:
adres IP a dane osobowe

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel