Świadomość Europejczyków i Polaków na temat RODO w wynikach badań KE

Dodano: 14 sierpnia 2019
6bf435bb7b769acea121128c188a753bc217836b-xlarge

Jak wynika z opublikowanego przez Komisję Europejską w czerwcu 2019 r. raportu „Special Eurobarometer 487a” ponad 2/3 Europejczyków ma świadomość istnienia rozporządzenia RODO. Prawie ¾ zna natomiast co najmniej jedno z 6 uprawnień gwarantowanych przez RODO, zaś 6 na 10 ma świadomość istnienia organu władzy publicznej odpowiedzialnego za ochronę praw w zakresie danych osobowych. Poznaj wyniki badań KE.

Badanie KE

Komisja Europejska przedstawiła w dniu 13 czerwca 2019 r. wyniki badania Eurobarometru „Special Eurobarometer 487a -  The General Data Protection Regulation”. Badanie przeprowadzono w 28 krajach UE na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów od 15 do 29 marca 2019 r. W Polsce badanie było przeprowadzone przez Kantar Polska.

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Prezesa UODO, przedstawiono wnioski z badań. Wynika z nich, że wprowadzony w maju 2018 r. system ochrony danych zaczyna sprawnie funkcjonować a świadomość obywateli na temat ich uprawnień zwiększyła się.

Dobre wyniki w Polsce

Dane pokazują, że Europejczycy są stosunkowo dobrze poinformowani o nowych przepisach dotyczących ochrony danych, swoich prawach oraz istnieniu krajowych organów ochrony danych, do których mogą zwrócić się o pomoc w przypadku naruszenia ich praw. Wyniki wskazują na to, że 67% Europejczyków słyszało o RODO, z czego 36% wie, co to za akt prawny, a 31% słyszało o nim, ale nie wie dokładnie.

Jak wskazano w komunikacie, Polacy na tle Europejczyków mają dużą świadomość istnienia RODO (56% do 36% w UE). Poza tym odsetek respondentów, którzy nie słyszeli o RODO w Polsce jest znacznie niższy (14% do 32% w UE). Polska uplasowała się na trzecim miejscu (86%) w rankingu krajów europejskich, po Szwecji (90%) i Holandii (87%).

Jak przedstawia się znajomość uprawnień podmiotów danych

Badanie objęło również kwestie znajomości uprawnień podmiotów danych. 31% respondentów słyszało o prawach gwarantowanych przez RODO, natomiast ponad 27% nie słyszała o żadnym z nich. Ogółem 73% badanych słyszało o co najmniej jednym prawie gwarantowanym przez RODO. Najwyższy poziom świadomości dotyczy prawa dostępu do własnych danych, z kolei najmniejszy - uprawnienia do zabrania głosu w przypadku decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Uwaga

Dokładne wyniki badań w zakresie poszczególnych uprawnień przedstawiają się następująco:

  • prawo dostępu do swoich danych – 65% respondentów słyszało o tym prawie (w Polsce 69%);
  • prawo do sprostowania danych, jeśli są błędne – 61% (w Polsce 65%);
  • prawo do odmowy przyjmowania materiałów marketingu bezpośredniego – 59 proc. (w Polsce 64%);
  • prawo do usunięcia danych i bycia zapomnianym – 57% (w Polsce 61%);
  • prawo do przenoszenia danych od jednego do drugiego dostawcy – 50% (w Polsce 58%);
  • prawo do zabrania głosu w przypadku decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – 41% (w Polsce 51%).

Z badania wynika, że ok. 1 na 10 badanych korzystało już z tych uprawnień – najwięcej z prawa sprzeciwu wobec otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego (24%) a najmniej z prawa do wypowiedzenia się, gdy decyzje są zatomatyzowane (8%). Z kolei w Polsce najczęściej korzystano z prawa do odmowy przyjmowania materiałów marketingu bezpośredniego (21%), prawa dostępu do swoich danych (16%) oraz prawa do usunięcia danych (15%).

Źródło:
  • Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel