Sprzedawca może zweryfikować tożsamość posiadacza Karty Dużej Rodziny

Dodano: 12 sierpnia 2020
7c07af2c3c120a6bccc0c08fe613296705dd5b6a-xlarge (1)

Sprzedawca może żądać potwierdzenia tożsamości przez osobe, która chce skorzystać z uprawnień przysługujących jej z uwagi na posiadanie Karty Dużej Rodziny w tradycyjnej wersji. W tym celu może legalnie poprosić tę osobę np. o okazanie dowodu osobistego.

Czym jest Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to środek identyfikujący członka rodziny wielodzietnej, poświadczający jego prawo do uprawnień ustalonych w trybie określonym w powołanej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych (art. 2 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny). KDR może mieć postać dokumentu z tworzywa sztucznego (karta tradycyjna) lub być realizowana przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych (karta elektroniczna).

Uwaga

Karta powinna zawierać:

  • imię oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej,
  • numer PESEL członka rodziny wielodzietnej (albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL),
  • termin ważności Karty,
  • numer Karty,
  • logo rodziny wielodzietnej,
  • skrót „KDR” pisany alfabetem Braille'a - na karcie tradycyjnej,
  • miejsce na zdjęcie - na karcie elektronicznej,
  • elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

Sprzedający może żądać okazania dowodu osobistego

Zauważmy, że na karcie nie ma zdjęcia. Dlatego właśnie sprzedawca, gdy potencjalny kupujący chce skorzystać z uprawnień wynikających z KDR i posługuje się jej tradycyjną wersją, może zażądać udokumentowania tożsamości. W szczególności jest on uprawniony do żądania okazania dowodu osobistego. Zdaniem UODO, takie żądanie nie jest nadmiarowym przetwarzaniem danych osobowych.

Źródło:
  • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel