Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:

Sąd uchyla milionową karę dla spółki Bisnode! (aktualizacja - komentarz UODO)

Dodano: 13 grudnia 2019
7845eee0143a4c961d41e6a2703da7a7c2ccda78-xlarge(2)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku wydanym 10 grudnia 2019 r. uchylił decyzję Prezesa UODO w sprawie ukarania spółki Bisnode. Kara została wymierzona za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego względem dużej liczby podmiotów, których dane były przetwarzane przez spółkę w jej rejestrach.

Choć decyzja została uchylona, to jednak WSA zgodził się z Prezesem UODO w najistotniejszej kwestii, a mianowicie przyjął, że wysokie koszty realizacji obowiązku informacyjnego nie uzasadniają rezygnacji z jego wykonywania, a co za tym idzie, nie mogą być utożsamiane z niewspółmiernie dużym wysiłkiem (a tylko taki wysiłek pozwala na odstąpienie od obowiązku informacyjnego.

Niemniej jednak, choć decyzja została uchylona, to jednak WSA zgodził się z Prezesem UODO w najistotniejszej kwestii, a mianowicie przyjął, że wysokie koszty realizacji obowiązku informacyjnego nie uzasadniają rezygnacji z jego wykonywania, a co za tym idzie, nie mogą być utożsamiane z niewspółmiernie dużym wysiłkiem (a tylko taki wysiłek pozwala na odstąpienie od obowiązku informacyjnego.

Po publikacji uzasadnienia wyroku powrócimy do sprawy.

Co na to UODO

Do orzeczenia odniósł się także Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jak wskazał, Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z kwestią, iż podmiot pozyskujący dane osobowe przedsiębiorców z jawnych rejestrów (CEIDG, KRS, REGON) w celu świadczenia usług komercyjnych jest zobligowany spełnić obowiązek informacyjny bezpośrednio wobec tych osób. Ewentualny wysoki koszt wysyłki tej informacji pocztą tradycyjną nie stanowi zaś podstawy do zwolnienia z obowiązku informacyjnego.

UODO zaznaczył, że uchylenie decyzji było wynikiem tylko i wyłącznie uchybień proceduralnych - została ona bowiem uchylona jedynie w części dotyczącej nakazu dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych prowadzących w przeszłości działalność gospodarczą. Natomiast podtrzymano ją w zakresie nakazu dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych prowadzących aktualnie działalność gospodarczą oraz osób fizycznych, które zawiesiły wykonywanie tej działalności, a którym informacje te nie zostały dotychczas podane.

Źródło:
  • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel