Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Dodano: 27 marca 2018
Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Na posiedzeniu, które odbyło się 27 marca 2018 r., Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Teraz projekt trafi do Sejmu.

Informację o przyjęciu projektu ustawy o ochronie danych osobowych przez rząd poinformował Marek Zagórski, wiceminister cyfryzacji. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które w Polsce zacznie być bezpośrednio stosowane już 25 maja 2018 r. Projekt reguluje takie kwestie jak:

  • podmioty publiczne zobowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych oraz tryb zawiadamiania o jego wyznaczeniu,
  • warunki i tryb akredytacji podmiotu certyfikującego, podmiotu monitorującego kodeks postępowania oraz certyfikacji,
  • tryb zatwierdzenia kodeksu postępowania,   
  • organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych,
  • postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
  • tryb europejskiej współpracy administracyjnej,
  • kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
  • odpowiedzialność cywilną za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i postępowanie przed sądem,
  •  odpowiedzialność karną i administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
W toku prac rządowych zrezygnowano z propozycji, by małe i średnie firmy (jedna z wersji projektu zakładała, że mikroprzedsiębiorstwa) nie musiały realizować części obowiązków informacyjnych, m.in. informować osób, których dane zbierają, o przysługujących im prawach czy zawiadamiać swoich klientów, że doszło do naruszenia ochrony ich danych osobowych. Ostateczna wersja projektu zakłada natomiast, że instytucje publiczne nie będą musiały informować obywateli o zmianie celu przetwarzania ich danych osobowych, jeżeli ten nowy cel będzie służył realizacji zadania publicznego. Podmioty publiczne nie będą musiały również spełniać obowiązku informacyjnego, gdy pozyskają dane z innego źródła niż bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jeżeli mogłoby to uniemożliwić lub znacząco utrudnić prawidłowe wykonywanie zadania publicznego lub naruszałoby ochronę informacji niejawnych.
Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy utraci moc dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. 

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel