Ryzyko najlepiej wyodrębnić w tabeli

Dodano: 14 lutego 2020
b909b2b19c15b6623303c2361a559dad7b0d1413-xlarge (1)

Analiza ryzyka wymaga przede wszystkim wyodrębnienia tego ryzyka w organizacji. Warto zrobić to w formie tabelarycznej. 28 lutego w Warszawie odbędzie się szkolenie „Analiza ryzyka dla ochrony danych osobowych”, podczas którego nasz specjalista przedstawi praktyczne aspekty tego kluczowego obowiązku. 

Tabela jednym z rozwiązań

Ujednolicony wzór tabeli powinien posłużyć do zebrania wszystkich informacji z komórek organizacyjnych. Na bazie tych informacji należy stworzyć jedną wspólną tabelę. Trzeba w niej ujednolicić wszystkie pojęcia, jeżeli poszczególne komórki organizacyjne nadawały odrębne znaczenie temu samemu pojęciu lub stosowały różne pojęcia o tym samym znaczeniu. Nie zaszkodzi więc rozesłanie tej tabeli do poszczególnych komórek organizacyjnych celem konsultacji.

Uwaga

Analiza ryzyka powinna być dokonywana cyklicznie. Administrator powinien ponownie przeprowadzić analizę, gdy uzna, że dotychczasowa metodyka wymaga poprawy.

Tabela oczywiście nie jest jedynym rozwiązaniem pozwalającym na wyodrębnienie ryzyka w organizacji. Administrator może też skorzystać z innych rozwiązań i nie oznacza to, że wówczas naruszy przepisy. Niemniej jednak autor zaleca wyodrębnienie ryzyka w formie tabelarycznej, ponieważ pozwala to na sprawne i przejrzyste przyporządkowanie uwag do danego rodzaju ryzyka. Zachowana zostanie wówczas rzetelność analizy, ujednolicenie pojęć i dostosowanie analizy do specyfiki konkretnego administratora danych osobowych.

Zapraszamy na szkolenie

Więcej na ten temat dowiesz się podczas szkolenia „Analiza ryzyka dla ochrony danych osobowych”. Szkolenie odbędzie się 28 lutego w Warszawie, godz. 9.00-17.00. Poprowadzą je wybitni eksperci:

 • Marcin Błoński (absolwent Akademii Obrony Narodowej. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego. Współautor metodyki analizy ryzyka dla ochrony danych osobowych DAPR)
 • Jan Komosa (aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia prawnicze oraz studia podyplomowe z zakresu „Analityk Compliance i AML” na Akademii Leona Koźmińskiego. Zawodowo zajmuje się doradzaniem podmiotom prywatnym w zakresie zgodności z RODO oraz ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)
Uwaga

Jeżeli chcesz wziąć udział w szkoleniu, kliknij tutaj>>

Program szkolenia


Etap I:

 • Wstęp – przedstawienie organizatora i uczestników szkolenia
 • Podstawy prawne dotyczące analizy ryzyka RODO
 • Sposoby pozyskiwania informacji w celu przeprowadzenia analizy ryzyka
 • Mapowanie procesów oraz informacje potrzebne do analizy ryzyka
 • Ćwiczenie z mapowania procesów w organizacji


Etap II:

 • Metodyka przeprowadzania analizy ryzyka
 • Przeprowadzenie przykładowej Ogólnej oceny ryzyka
 • Ćwiczenie praktyczne z przeprowadzania Ogólnej oceny ryzyka


Etap III:

 • Przeprowadzenie Oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)
 • Postępowanie z ryzykiem
 • Ćwiczenie praktyczne z przeprowadzania DPIA oraz przygotowywania planu postępowania z ryzykiem
 • Podsumowanie i wręczenie dyplomów

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel