RPO: Trzeba uregulować monitoring wizyjny przed RODO

Dodano: 12 marca 2018
RPO: Trzeba uregulować monitoring wizyjny przed RODO

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje, by do 25 maja 2018 r., kiedy RODO zacznie być stosowane, uregulować zasady monitoringu wizyjnego w Polsce.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego w sprawie konieczności uregulowania zasad monitoringu wizyjnego. RPO przypomina, że 25 maja 2018 r. w Polsce zacznie być stosowane unijne rozporządzenie ogólne o ochronie danych (RODO), które wprowadza wiele zmian w tej dziedzinie. W liście do ministra Joachima Brudzińskiego Adam Bodnar podkreślił, że RODO – akt stosowany bezpośrednio – wylicza m.in. przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych. Z art. 6 ust. 1 lit. f RODO wynika, że nie będzie ono mogło stanowić podstawy stosowania monitoringu przez organy publiczne. Zgodnie z preambułą RODO „Ponieważ dla organów publicznych podstawę prawną przetwarzania danych osobowych powinien określić ustawodawca, prawnie uzasadniony interes administratora nie powinien mieć zastosowania jako podstawa prawna do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań” – przypomina Adam Bodnar.

Zdaniem RPO przepisy te nie pozostawiają wątpliwości, że w przypadku braku ustawy wiele podmiotów publicznych, które dziś stosują monitoring wizyjny na podstawie „uzasadnionego interesu administratora”, po 25 maja 2018 r. będzie musiało tego zaprzestać. Rzecznik wskazuje, że może to dotyczyć np. placówek oświatowych, które wśród swoich zadań mają m.in. zapewnienie bezpieczeństwa. Zainstalowane dziś kamery i całe systemy monitoringu wizyjnego nie będą miały podstaw prawnych. Według RPO, na taką potrzebę wskazują również członkowie rządu, w tym Minister Edukacji Narodowej – w związku z brakiem podstawy prawnej monitoringu w szkołach. Również Minister Zdrowia wskazał na brak kompetencji do uregulowania samodzielnie monitoringu wizyjnego w szpitalach – pisze Adam Bodnar.

W maju 2016 roku sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński informował, że projekt założeń projektu ustawy o monitoringu wizyjnym wycofano z obrad Zespołu ds. Programowania Prac Rządu. Powodem była konieczność dalszych analiz i prac koncepcyjnych, zwłaszcza przy uwzględnieniu wyników konsultacji publicznych.  Zieliński podtrzymał wcześniejsze stanowisko, w którym przedstawiono założenia planowanej regulacji, a zatem wskazał, że prac nad nią całkowicie nie zaprzestano. W związku z tym RPO zwrócił się do ministra Joachima Brudzińskiego o informację na temat aktualnego stanu prac nad ustawą, która uregulowałaby podstawy prawne monitoringu wizyjnego.

Źródło:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel