RODO w samorządzie – najczęstsze błędy administratorów

Dodano: 14 czerwca 2019
4c2b286d2dfde72f4ec3c9c456fdc9b76c1bf619-large

Urząd Ochrony Danych Osobowych pozytywnie ocenia pierwszy rok stosowania RODO w jednostkach samorządu terytorialnego. Jednocześnie zwraca uwagę na pewne problemy – w zakresie rejestru mieszkańców, monitoringu wizyjnego a także zasobów BIP oraz stron internetowych urzędów.

Najczęściej występujące błędy

Pierwszy rok RODO w samorządzie podsumowano podczas konferencji, która odbyła się 10 czerwca 2019 r. w Warszawie, zorganizowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Choć ocena była ogólnie pozytywna, to jednak dostrzeżono pewne problemy. Otóż samorządy w wielu przypadkach nie dostosowały rejestru mieszkańców do nowych przepisów. Poza tym nie wszyscy odbiorcy byli identyfikowani, co skutkowało niepełnymi klauzulami informacyjnymi i nieuzupełnionym rejestrze czynności przetwarzania.

W przypadku monitoringu wizyjnego zauważono, że nie dokonywano oceny skutków dla ochrony danych osobowych. Zasady prowadzenia monitoringu nie były też prawidłowo ujmowane w klauzulach informacyjnych, co skutkowało większą liczbą skarg w tym sektorze.

Z kolei w Biuletynie Informacji Publicznej stwierdzono niewłaściwe zarządzenia danymi osobowymi i och ochroną. W szczególności nie regulowano wytycznych wobec okresu przechowywania danych w BIP. W konsekwencji przez wiele lat przyjmowane było, że informacja raz tam przekazana ma prawo w niej funkcjonować nieterminowo, co jednak jest niezgodne z prawem. Zdarzało się również przekazywanie danych osobowych w nadmiernym zakresie, z pominięciem procesu anonimizacji.

UODO postuluje tworzenie kodeksów postępowań

UODO zachęca również jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia kodeksów postępowań. Rozwiązanie to pozwoli zagwarantować zgodność działań z obowiązującymi przepisami. Kodeksu mogłyby dotyczyć realizacji licznych zajęć publicznych m.in. oświaty, pomocy społecznej, czy korzystania ze środków unijnych.

Źródło:
  • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel