RODO w agencji detektywistycznej

Monika Brzozowska-Pasieka

Autor: Monika Brzozowska-Pasieka

Dodano: 27 grudnia 2019
4c2b286d2dfde72f4ec3c9c456fdc9b76c1bf619-large

Obowiązek ochrony przetwarzanych danych osobowych ciąży także na agencjach detektywistycznych. W przypadku agencji detektywistycznej mamy do czynienia z różnymi rodzajami danych osobowych, do których mają zastosowanie zarówno przepisy RODO, jak i odrębne przepisy (Kodeks cywilny, kodeks pracy, ustawa o usługach detektywistycznych). Największe wątpliwości może budzić kwestia ochrony danych osób obserwowanych.

Zgoda obserwowanego nie jest konieczna

O ile w przypadku pracowników czy zleceniobiorców przetwarzanie danych nie różni się od innych organizacji, o tyle warto zwrócić uwagę na kwestię przetwarzania danych osób obserwowanych. Tutaj zastosowanie będą mieć przepisy ustawy o usługach detektywistycznych. Zgodnie z rozdziałem 3a tej ustawy detektyw lub zatrudniający go przedsiębiorca przetwarza dane osobowe zebrane w toku wykonywania czynności detektywistycznych, bez zgody osób, których dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi detektywistycznej.

Konieczne przekazanie dodatkowej notatki

Po zrealizowaniu usługi detektywistycznej detektyw lub zatrudniający go przedsiębiorca obowiązany jest przekazać zleceniodawcy dane osobowe zebrane podczas wykonywania czynności, i  koniecznym jest sporządzenie notatki z przekazania tych danych. Notatka winna zawierać:

  • informację o przekazaniu albo zniszczeniu przetwarzanych danych osobowych oraz opis tej czynności (przy czym niszczenie jest zawsze w obecności Zleceniodawcy)
  • datę przekazania lub zniszczenia przetwarzanych danych osobowych;
  • podpis zleceniodawcy, w przypadku odebrania przetwarzanych danych osobowych, oraz podpis sporządzającego notatkę (art. 28b ust. 1 i 3 ustawy o usługach detektywistycznych).
Uwaga

Jeśli klient zrezygnuje z odbioru danych, albo nie odbierze danych osobowych  w ustalonym terminie dane te podlegają zniszczeniu po upływie 5 lat od dnia zakończenia realizacji usługi detektywistycznej, nie później niż bezpośrednio po wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru.

Brak typowego obowiązku informacyjnego

Agencja powinna również - na stronie WWW lub w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie - poinformować, że do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a. c i g RODO. Nie ma zatem konieczności realizacji podstawowego obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO.

Podstawa prawna: 
  • Ustawa z 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2163) – art. 28 – art. 28c.
Monika Brzozowska-Pasieka

Autor: Monika Brzozowska-Pasieka

adwokat, dr nauk prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel