Przetwarzanie danych kandydatów do zatrudnienia i pracowników pod lupą PIP

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Dodano: 21 sierpnia 2019
e824a0e023c866a1e62d0079b56f75c34e35fea4-large

Zakres przetwarzania danych osobowych kandydatów do zatrudnienia i pracowników został uregulowany w Kodeksie pracy.  Z uwagi na takie umiejscowienie przepisów reguły przetwarzania danych osobowych pracowników mogą być kontrolowane nie tylko przez Prezesa UODO, ale też Państwową Inspekcję Pracy.

PIP zbada legalność przetwarzania danych …

Państwowa inspekcja pracy w ramach kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy może badać kwestie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie uregulowanym przepisami prawa pracy - w szczególności Kodeksu Pracy.

Przykład

Inspektor pracy może w czasie kontroli zakwestionować nieprawidłowości dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas kontroli dokumentów, gdy dostrzeże, że w aktach osobowych znajduje się więcej danych osobowych niż pracodawca mógł pozyskać.

… a także monitoringu

Państwowa Inspekcja Pracy może też kontrolować prawidłowość stosowania monitoringu, w szczególności jego implementacji, wykonywania obowiązków informacyjnych względem pracowników, a także zasad przechowywania nagrań.

Protokół pokontrolny

O nieprawidłowościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z zatrudnieniem administrator dowie się z protokołu kontroli. Każdy pracodawca może wnieść zastrzeżenia do takiego protokołu

Uwaga

Zastrzeżenia powinny być wniesione w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu, w formie pisemnej. Należy też je odpowiednio uzasadnić.

Wystąpienia PIP

Na podstawie treści protokołu inspektor pracy wyda środki prawne, zobowiązujące kontrolowanego do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Najczęściej będą to wystąpienia pisemne i polecenia ustne. Wnioski te muszą być przez administratora zrealizowane. Ma on wówczas obowiązek zawiadomienia o fakcie i sposobie realizacji wystąpień inspektora pracy, który wystąpienie wydał.

Przykład

Inspektor pracy może zobowiązać pracodawcę m.in. do:

  • stosowania pisemnych upoważnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych szczególnej kategorii,
  • zwrotu zbędnych orzeczeń lekarskich oraz skierowań na badania,
  • do przestrzegania zasad dotyczących przetwarzania zapisów monitoringu wizyjnego.
Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Ma na swoim koncie współpracę m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Dolnośląską Komisją Ochrony Pracy oraz czołowymi firmami wydawniczymi. Jest m.in. współautorem komentarza do Kodeksu pracy, autorem komentarza do ustawy o PIP, jak również komentarzy do kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel