Przepisy wdrażające RODO do polskiego prawa przekazane do Komitetu do Spraw Europejskich

Dodano: 3 kwietnia 2018
Przepisy wdrażające RODO do polskiego prawa przekazane do Komitetu do Spraw Europejskich

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało do prac w ramach Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (wcześniejsza nazwa: projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych).

Projekt ma być rozpatrzony na posiedzeniu komitetu, które odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. Jednak ze względu na objętość i zakres merytoryczny projektu wstępna dyskusja na jego temat ma się odbyć już podczas spotkania zespołu roboczego do spraw przygotowania prac Komitetu do Spraw Europejskich 10 kwietnia 2018 r.

Projekt ustawy z 28 marca 2018 r. zakłada zmianę w 201 aktach prawnych, w tym m.in. w:

  • Kodeksie pracy,
  • Karcie Nauczyciela,
  • Prawie energetycznym,
  • Ordynacji podatkowej,
  • Prawie bankowym,
  • ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • Prawie telekomunikacyjnym,
  • ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • ustawie o radcach prawnych.

Ustawa zmieniająca ma dostosować polskie prawo do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel