Prywatne dane kontaktowe pracownika – czy pracodawca może z nich korzystać

Dodano: 18 sierpnia 2020
96e016abea5f79ba930f8cb6e5b39456417e0052-xlarge (1)

Podczas rekrutacji kandydat do zatrudnienia może udostępnić pracodawcy dane kontaktowe takie jak adres prywatnej poczty elektronicznej czy numer prywatnego telefonu komórkowego. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może wykorzystywać te dane w dowolnym celu

Dane kontaktowe wskazuje kandydat do zatrudnienia

Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie m.in. danych kontaktowych. O tym, jakie konkretnie dane kontaktowe udostępnić decyduje jednak sam kandydat do zatrudnienia (art. 221 § 1 Kodeksu pracy). Nie jest więc tak, że pracodawca może zażądać konkretnie udostępnienia prywatnego adresu poczty e-mail czy prywatnego numeru telefonu od pracownika. Co więcej, żaden przepis prawa nie obliguje do posiadania takich środków komunikacji.

Z drugiej strony kandydat może udostępnić takie dane dobrowolnie. Należy jednak pamiętać, że dane te są przekazywane do celów rekrutacji. Na posługiwanie się nimi w innym celu np. kontaktowania się w sprawach służbowych pracodawca musi uzyskać odrębną zgodę pracownika.

Uwaga

Zgoda powinna być dobrowolna, a osoba, której dane dotyczą, musi otrzymać zapytanie o zgodę w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, napisane jasnym i prostym językiem (art. 7 RODO). Pracownik może tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, a wtedy pracodawca musi zaprzestać przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę.

Jeśli więc pracodawca zamierza wykorzystywać prywatne dane kontaktowe pracownika, wówczas musi określić wszystkie cele, dla których za zgodą zatrudnionego dane te będą przetwarzane.

Uwaga

Brak zgody na przetwarzanie prywatnych danych kontaktowych lub jej wycofanie nie może stanowić niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, a także nie może powodować wobec nich jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę (221a § 2 Kodeksu pracy).

Dane kontaktowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego

Inaczej będzie w sytuacji, gdy udostępnienie tych danych osobowych jest konieczne do realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. art. 221 § 4 Kodeksu pracy). W takim przypadku zgoda pracownika nie jest potrzebna, gdyż dane te są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Z tego typu sytuacją mamy do czynienia w przypadku przekazania danych kontaktowych w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych z wybraną instytucją finansową. Pracodawca ma bowiem obowiązek prawny przekazania danych osobowych m.in. w postaci adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu od pracownika bez wyrażenia jego zgody do wybranej instytucji finansowej, o ile pracownik takie dane mu udostępni.

Źródło:
  • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl)

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel