Projekt ustawy o ochronie danych osobowych skierowany do pierwszego czytania w Sejmie

Dodano: 12 kwietnia 2018
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych skierowany do pierwszego czytania w Sejmie

Projekt (druk nr 2410) wpłynął do Sejmu 5 kwietnia 2018 r., po tym jak został przyjęty przez Radę Ministrów. 11 kwietnia został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

Projekt zapewnia stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i reguluje takie kwestie jak:

  • podmioty publiczne zobowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych oraz tryb zawiadamiania o jego wyznaczeniu,
  • warunki i tryb akredytacji podmiotu certyfikującego, podmiotu monitorującego kodeks postępowania oraz certyfikacji,
  • tryb zatwierdzenia kodeksu postępowania,  
  • organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych,
  • postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
  • tryb europejskiej współpracy administracyjnej,
  • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
  • odpowiedzialność cywilna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i postępowanie przed sądem,
  • odpowiedzialność karna i administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Pierwsze czytanie projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych odbędzie się prawdopodobnie najwcześniej na posiedzeniu w dniach 8–11 maja 2018 r., gdyż w planie prac na trwające właśnie posiedzenie ten punkt nie jest uwzględniony.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie Sejmu.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel